دوره های فروش ویژه
سابلیمینال بازگشت عشق (دوره ۱۲ هفته ای)

سابلیمینال بازگشت عشق (دوره ۱۲ هفته ای)

125,000 تومان %38
مشاهده و خرید
سابلیمینال ثروت (دوره ۱۶ هفته ای)

سابلیمینال ثروت (دوره ۱۶ هفته ای)

175,000 تومان %42
مشاهده و خرید
دوره آموزش خود هیپنوتیزم سریع

دوره آموزش خود هیپنوتیزم سریع

410,000 تومان %40
مشاهده و خرید
دوره درمان حملات پانیک

دوره درمان حملات پانیک

1,700,000 تومان %17
مشاهده و خرید
دوره درمان وسواس فکری- عملی

دوره درمان وسواس فکری- عملی

1,720,000 تومان %18
مشاهده و خرید
دوره افزایش اعتماد به نفس

دوره افزایش اعتماد به نفس

1,780,000 تومان %29
مشاهده و خرید
سابلیمینال سرمایه گذاری موفق

سابلیمینال سرمایه گذاری موفق

65,000 تومان %28
مشاهده و خرید
سابلیمینال سحر خیزی

سابلیمینال سحر خیزی

65,000 تومان %28
مشاهده و خرید
سابلیمینال رهایی از وابستگی

سابلیمینال رهایی از وابستگی

65,000 تومان %28
مشاهده و خرید
سابلیمینال دوست داشتن خود

سابلیمینال دوست داشتن خود

65,000 تومان %28
مشاهده و خرید
%38 تخفیف
سابلیمینال بازگشت عشق (دوره ۱۲ هفته ای)
سابلیمینال بازگشت عشق (دوره ۱۲ هفته ای) 125,000 تومان
%42 تخفیف
سابلیمینال ثروت (دوره ۱۶ هفته ای)
سابلیمینال ثروت (دوره ۱۶ هفته ای) 175,000 تومان
%40 تخفیف
دوره آموزش خود هیپنوتیزم سریع
دوره آموزش خود هیپنوتیزم سریع 410,000 تومان
%17 تخفیف
دوره درمان حملات پانیک
دوره درمان حملات پانیک 1,700,000 تومان
%18 تخفیف
دوره درمان وسواس فکری- عملی
دوره درمان وسواس فکری- عملی 1,720,000 تومان
%29 تخفیف
دوره افزایش اعتماد به نفس
دوره افزایش اعتماد به نفس 1,780,000 تومان
%28 تخفیف
سابلیمینال سرمایه گذاری موفق
سابلیمینال سرمایه گذاری موفق 65,000 تومان
%28 تخفیف
سابلیمینال سحر خیزی
سابلیمینال سحر خیزی 65,000 تومان
%28 تخفیف
سابلیمینال رهایی از وابستگی
سابلیمینال رهایی از وابستگی 65,000 تومان
%28 تخفیف
سابلیمینال دوست داشتن خود
سابلیمینال دوست داشتن خود 65,000 تومان
خود هیپنوتیزم
40%
تخفیف

دوره آموزش خود هیپنوتیزم سریع

سال 1375 برای اولین بار هیپنوتیزم آشنا شد و یکی از مطالبی که درباره هیپنوتیزم از اون سالها همیشه در

410,000 تومان
دوره درمان وسواس
18%
تخفیف

دوره درمان وسواس فکری- عملی

وسواس فکری و عملی انواع مختلفی دارد که در مقاله وسواس چیست؟ انواع وسواس های فکری و عملی درباره انواع

1,720,000 تومان
اعتماد به نفس
29%
تخفیف

دوره افزایش اعتماد به نفس

من اعتماد به نفس پایین و اضطراب اجتماعی را به ترمز دستی ماشین تشبیه می کنم. تفاوتی نمی کنه شما

1,780,000 تومان