۱۰۰۱ باید و نباید تربیت کودک

مشخصات عمومی عنوان کتاب : ۱۰۰۱ باید و نباید تربیت کودک نویسنده : دکتر جین بلوستین مترجم : مریم میرزایی،…

100,000 تومان

۱۲ راز مادر ایده آل

مشخصات عمومی عنوان کتاب : ۱۲ راز مادر ایده آل نویسنده : دکتر میشله بوربا مترجم : دکتر محمد بهشتیان…

126,000 تومان

۳۲ روش برای تقویت اعتماد به نفس کودکان

مشخصات عمومی عنوان کتاب : ۳۲ روش برای تقویت اعتماد به نفس کودکان نویسنده : دکتر محمد بهشتیان ناشر :…

64,000 تومان

۳۲ روش برای علاقه مند کردن کودکان به مطالعه

مشخصات عمومی عنوان کتاب : ۳۲ روش برای علاقه مند کردن کودکان به مطالعه نویسنده : دکتر محمد بهشتیان ناشر…

42,000 تومان

اعتیاد به اینترنت

مشخصات عمومی عنوان کتاب : اعتیاد به اینترنت نویسنده : دکتر محمد بهشتیان ناشر : بهشتیان تعداد صفحات : ۳۶۴…

220,000 تومان

بازی درمانی ۱: تقویت تفکر انتقادی و خلاقیت کودک

مشخصات عمومی عنوان کتاب : بازی درمانی ۱ نویسنده : آلیسون بارتل مترجم : دکتر محمد بهشتیان ناشر : بهشتیان…

99,000 تومان

بازی درمانی ۲: تقویت تمرکز کودک

مشخصات عمومی عنوان کتاب : بازی درمانی ۲ نویسنده : دکتر باربارا شر مترجم : دکتر محمد بهشتیان ناشر :…

110,000 تومان

بازی درمانی ۳: راهنمای انتخاب اسباب بازی

مشخصات عمومی عنوان کتاب : بازی درمانی ۳ نویسنده : دکتر محمد بهشتیان ناشر : بهشتیان تعداد صفحات : ۱۶۸…

84,000 تومان

بازی درمانی ۴: تقویت عزت نفس کودک

مشخصات عمومی عنوان کتاب : بازی درمانی ۴ نویسنده : دکتر دبورا پلامر مترجم : دکتر محمد بهشتیان ناشر :…

86,000 تومان

بازی درمانی ۵: تقویت هوش کودک

مشخصات عمومی عنوان کتاب : بازی درمانی ۵ نویسنده : دکتر  باربارا شر مترجم : دکتر محمد بهشتیان ناشر :…

105,000 تومان

بیا نقاشی کنیم تا احساسات مان را بشناسیم

مشخصات عمومی عنوان کتاب : بیا نقاشی کنیم تا احساسات مان را بشناسیم نویسنده : دکتر مارج هیگارد مترجم :…

40,000 تومان

بیا نقاشی کنیم تا بتوانیم خشم مان را کنترل کنیم

مشخصات عمومی عنوان کتاب : بیا نقاشی کنیم تا بتوانیم خشم مان را کنترل کنیم نویسنده : دکتر مارج هیگارد…

40,000 تومان

بیا نقاشی کنیم تا خودکنترلی را یاد بگیریم

مشخصات عمومی عنوان کتاب : بیا نقاشی کنیم تا خودکنترلی را یاد بگیریم نویسنده : دکتر مارج هیگارد مترجم :…

40,000 تومان

بیا نقاشی کنیم تا شخصیت مان را بسازیم

مشخصات عمومی عنوان کتاب :  بیا نقاشی کنیم تا شخصیت مان را بسازیم نویسنده : دکتر مارج هیگارد مترجم :…

40,000 تومان

تست هوش کمبریج (IQ)

مشخصات عمومی عنوان کتاب : تست هوش کمبریج (IQ) نویسنده : دان پاپ مترجم : دکتر محمد بهشتیان ناشر :…

45,000 تومان

چگونه روان درمانگر انتخاب کنیم

مشخصات عمومی عنوان کتاب : چگونه روان درمانگر انتخاب کنیم نویسنده : نویل سیمینگتن مترجم : دکتر محمد بهشتیان ناشر…

100,000 تومان

چه کار کنم اگه خیلی نگران میشم؟

مشخصات عمومی عنوان کتاب : چه کار کنم اگه خیلی نگران میشم؟ نویسنده : دکتر داون هیوبنر مترجم : دکتر…

90,000 تومان

چه کار کنم اگه راحت نمی خوابم؟

مشخصات عمومی عنوان کتاب : چه کار کنم اگه راحت نمی خوابم؟ نویسنده : دکتر داون هیوبنر مترجم : دکتر…

48,000 تومان

چه کار کنم اگه عادت بدی دارم؟

مشخصات عمومی عنوان کتاب : چه کار کنم اگه عادت بدی دارم؟ نویسنده : دکتر داون هیوبنر مترجم : دکتر…

48,000 تومان

چه کار کنم اگه وسواس دارم؟

مشخصات عمومی عنوان کتاب : چه کار کنم اگه وسواس دارم؟ نویسنده : دکتر داون هیوبنر مترجم : دکتر محمد…

48,000 تومان

رهایی از اضطراب

مشخصات عمومی عنوان کتاب : رهایی از اضطراب نویسنده : دکتر محمد بهشتیان ناشر : بهشتیان تعداد صفحات : ۲۵۰…

125,000 تومان

رهایی از اضطراب اجتماعی

مشخصات عمومی عنوان کتاب : رهایی از اضطراب اجتماعی نویسنده : دکتر محمد بهشتیان ناشر : بهشتیان تعداد صفحات :…

200,000 تومان

رهایی از افسردگی

مشخصات عمومی عنوان کتاب : رهایی از افسردگی نویسنده : دکتر محمد بهشتیان ناشر : بهشتیان تعداد صفحات : ۲۶۱…

131,000 تومان

رهایی از پانیک

مشخصات عمومی عنوان کتاب : رهایی از پانیک نویسنده : دکتر محمد بهشتیان ناشر : بهشتیان تعداد صفحات : ۲۶۱…

230,000 تومان

رهایی از فوبیا و ترس

مشخصات عمومی عنوان کتاب : رهایی از فوبیا و ترس نویسنده : دکتر محمد بهشتیان ناشر : بهشتیان تعداد صفحات…

190,000 تومان

رهایی از وسواس فکری

مشخصات عمومی عنوان کتاب : رهایی از وسواس فکری نویسنده : دکتر محمد بهشتیان ناشر : بهشتیان تعداد صفحات :…

210,000 تومان

روانشناسی رشد کودک (۱)

مشخصات عمومی عنوان کتاب : روانشناسی رشد کودک (۱) ترجمه و تألیف دکتر محمد بهشتیان ناشر : بهشتیان تعداد صفحات…

262,000 تومان

روانشناسی سوگ کودک

مشخصات عمومی عنوان کتاب : روانشناسی سوگ کودک نویسنده : دکتر جوی جانسون مترجم : دکتر محمد بهشتیان ناشر :…

87,000 تومان

روانشناسی فرافردی

مشخصات عمومی عنوان کتاب : روانشناسی فرافردی نویسنده : دکتر محمد بهشتیان ناشر : بهشتیان تعداد صفحات : ۲۰۰ صفحه…

100,000 تومان

فریب نخورید

مشخصات عمومی عنوان کتاب : فریب نخورید نویسنده : دکتر دیوید لیبرمن مترجم : دکتر محمد بهشتیان ناشر : بهشتیان…

79,000 تومان

کتاب جامع تربیت کودک (۱)

مشخصات عمومی عنوان کتاب : کتاب جامع تربیت کودک (۱) نویسنده : دکتر میشله بوربا مترجم : دکتر محمد بهشتیان…

112,000 تومان

کتاب جامع تربیت کودک (۲)

مشخصات عمومی عنوان کتاب : کتاب جامع تربیت کودک (۲) نویسنده : دکتر میشله بوربا مترجم : دکتر محمد بهشتیان…

130,000 تومان

نجات زندگی مشترک پیش از آغاز

مشخصات عمومی عنوان کتاب : نجات زندگی مشترک پیش از آغاز نویسنده : دکتر لس و لسلی پاروت مترجم :…

78,000 تومان

نهایت اعتماد به نفس با NLP

مشخصات عمومی عنوان کتاب : نهایت اعتماد به نفس با NLP نویسنده : دکتر کن سایر مترجم : زهره یوسفوند،…

220,000 تومان

نوجوان: راهنمای شناخت و حل مشکلات دوران نوجوانی

مشخصات عمومی عنوان کتاب : نوجوان نویسنده : دکتر محمد بهشتیان ناشر : بهشتیان تعداد صفحات : ۲۴۷ صفحه نوبت…

95,000 تومان

هیپنوتراپی اختلال هراس اجتماعی

مشخصات عمومی عنوان کتاب : هیپنوتراپی اختلال هراس اجتماعی نویسنده : دکتر محمد بهشتیان ناشر : بهشتیان تعداد صفحات :…

118,000 تومان

هیپنوتراپی اختلالات اضطرابی

مشخصات عمومی عنوان کتاب :  یپنوتراپی اختلالات اضطرابی (وسواس، فوبیا، PTSD، اضطراب، پانیک) نویسنده : دکتر محمد بهشتیان ناشر :…

90,000 تومان

وقتی فرد مهمی بیماری سختی دارد

مشخصات عمومی عنوان کتاب : وقتی فرد مهمی بیماری سختی دارد نویسنده : دکتر مارج هیگارد مترجم : دکتر محمد…

40,000 تومان

وقتی مامان و بابا از هم جدا می شوند

مشخصات عمومی عنوان کتاب :  وقتی مامان و بابا از هم جدا می شوند نویسنده : دکتر مارج هیگارد مترجم…

90,000 تومان