50%
تخفیف

انواع تیپ های شخصیتی در تست MBTI

تعداد انجام ۷۱۱۴ تعداد سئوالات ۸۷ سئوال زمان مورد نیاز ۲۵دقیقه رده سنی بزرگسالان آیا تا به حال شنیده اید…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست آرکتایپ یا کهن الگوی زنان

تعداد انجام ۶۶۴۲ تعداد سئوالات ۹۱ سئوال زمان مورد نیاز ۲۵دقیقه رده سنی بزرگسالان تست شخصیت آرکتایپ، براساس نظریه کارل…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست آینده نگری منفی

تعداد انجام ۲۴۶۱ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدق تست آینده نگری منفی ارزیابی…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست اجتناب یانگ

تعداد انجام ۵۹۷۴ تعداد سئوالات ۴۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست اجتناب ارزیابی میزان راهبرد…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست احساس تنهایی

تعداد انجام ۳۷۵۴ تعداد سئوالات ۲۴ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست احساس تنهایی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست احساس تنهایی

تعداد انجام ۶۳۴۵ تعداد سئوالات ۳۸ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف احساس تنهایی ارزیابی میزان احساس…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست احساس تنهایی

تعداد انجام ۵۳۱۳ تعداد سئوالات ۱۶ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست احساس تنهایی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی

تعداد انجام ۷۰۸۷ تعداد سئوالات ۱۳ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان سئوالات تست احساس راحتی والدین در…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست احساس غربت

تعداد انجام ۷۵۱۲ تعداد سئوالات ۳۶ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست احساس غربت ارزیاب میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست احساس گناه

تعداد انجام ۳۵۵۲ تعداد سئوالات ۴۴ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان احساس گناه این احساس می تواند…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست احساسات جنسی

تعداد انجام ۸۷۷۴ تعداد سئوالات ۴۷ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست احساسات جنسی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اختلال استرس پس از سانحه(PTSD)

تعداد انجام ۶۰۲۶ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست اختلال پس از سانحه…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اختلال خواب

تعداد انجام ۷۶۸۶ تعداد سئوالات ۱۷ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست اختلال خواب ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اختلالات روانی SCL-90

تعداد انجام ۹۷۵۸ تعداد سئوالات ۹۰ سئوال زمان مورد نیاز ۲۵دقیقه رده سنی بزرگسالان تست اختلالات روانی SCL-90 اختلال شخصیت…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست استاندارد رضایت جنسی زنان

تعداد انجام ۳۳۷۵ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست رضایت جنسی زنان ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست استرس ارزیابی دگرگونی های زندگی

تعداد انجام ۶۶۲۱ تعداد سئوالات ۴۱ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست ارزیابی استرس های روزمره…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست استرس سبک زندگی

تعداد انجام ۸۵۵۱ تعداد سئوالات ۲۲ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست استرس سبک زندگی ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست استفاده بهینه از وقت

تعداد انجام ۳۱۶۹ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست استفاده بهینه از وقت…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست استقلال عاطفی

تعداد انجام ۴۷۵۸ تعداد سئوالات ۱۳ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی نوجوان هدف تست استقلال عاطفی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اضطراب

تعداد انجام ۹۲۲۰ تعداد سئوالات ۲۱ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان سئوالات تست اضطراب هدف تست اضطراب…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اضطراب اجتماعی

تعداد انجام ۹۱۶۹ تعداد سئوالات ۱۷ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان اختلال اضطراب اجتماعی (SAD) یا هراس…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اضطراب امتحان

تعداد انجام ۷۴۵۴ تعداد سئوالات ۱۰ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست اضطراب امتحان ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اضطراب جدایی

تعداد انجام ۴۳۷۳ تعداد سئوالات ۲۷ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست اضطراب جدایی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اضطراب حاملگی

تعداد انجام ۴۳۱۵ تعداد سئوالات ۱۷ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه ۵ رده سنی بزرگسالان هدف تست اضطراب حاملگی ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اضطراب سلامتی

تعداد انجام ۴۳۵۱ تعداد سئوالات ۱۸ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان اضطراب سلامتی (هیپوکندری) خود بیمار انگاری…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اضطراب وجودی

تعداد انجام ۵۸۶۴ تعداد سئوالات ۳۲ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست اضطراب وجودی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اعتیاد به اینترنت

تعداد انجام ۴۶۸۱ تعداد سئوالات ۲۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان اعتیاد به اینترنت چیست؟ اعتیاد به…

50,000 تومان
تست افسردگی کودکان و نوجوانان
50%
تخفیف

تست افسردگی کودکان و نوجوانان

تعداد انجام ۸۵۶۲ تعداد سئوالات ۲۱ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی کودک و نوجوان پرسشنامه‌ی افسردگی کدوکان و…

50,000 تومان
تست افکار خودکشی
50%
تخفیف

تست افکار خودکشی بک

تعداد انجام ۶۶۲۴ تعداد سئوالات ۱۹ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست افکار خودکشی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست امید به زندگی

تعداد انجام ۵۰۶۳ تعداد سئوالات ۱۲ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست امید به زندگی ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست امید میلر

تعداد انجام ۵۳۱۶ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست امید ارزیابی میزان امید…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اندازه گیری نگرش های صمیمانه

تعداد انجام ۴۳۸۷ تعداد سئوالات ۵۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان روان‌شناسان بر این باورند که توانایی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست انگیزه پیشرفت

تعداد انجام ۳۶۸۰ تعداد سئوالات ۵۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست انگیزه پیشرفت ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اهمال کاری

تعداد انجام ۴۶۶۳ تعداد سئوالات ۳۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان اهمال کاری چیست؟ اهمال کاری، به…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اهمال کاری تحصیلی

تعداد انجام ۳۸۷۹ تعداد سئوالات ۲۷ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست اهمال کاری تحصیلی ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست بحران هویت

تعداد انجام ۶۶۹۸ تعداد سئوالات ۱۰ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان پرسشنامه‌ی بحران هویت، یک مقیاس مداد-کاغذی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست بیش فعالی بزرگسالان

تعداد انجام ۳۶۵۹ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست پیش فعالی بزرگسالان ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست پرخاشگری

تعداد انجام ۴۹۷۵ تعداد سئوالات ۲۹ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان این پرسشنامه ۲۹ سوالی چهار جنبه…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست پرخاشگری AGQ

تعداد انجام ۴۴۲۱ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان این پرسشنامه مشتمل بر ۳۰ ماده…

50,000 تومان
50%
تخفیف
50,000 تومان