پس از سال ها پژوهش (از سال 1383) و کار با مراجعان مختلف (بیش از 40000 ساعت)، با افتخار راهکار جامعی برای درمان اعتماد به نفس پایین و اضطراب اجتماعی پیدا کرده ایم.

در این روش درمانی جامع با استفاده تکنیک های مختلف روان درمانی یک مدل درمانی جامع تدوین کرده ایم که می تواند ریشه های ناهشیار مشکل شما را شناسایی و درمان کند.

روش های مختلفی برای استفاده از این مدل درمانی تدوین کرده ایم که شما می توانید با توجه به نیاز و شرایط خود روش مد نظر خود را انتخاب کنید.

درمان حضوری 

گروه درمانی 

دوره درمان غیر حضوری 

دوره درمان غیرحضوری با نظارت دکتر بهشتیان 

 

 

چرا کلینیک اعتماد به نفس دکتر بهشتیان 

ما هیچ روش درمانی را به شما توصیه نمی کنیم مگر اینکه قبلا در پژوهش های خود از موثر بودن این روش ها مطمئن شده باشیم.

تجربه موفق هزاران مراجع 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید