50%
تخفیف

تست هوش (IQ) کتل فرم A

تعداد انجام ۱۱۳۶ تعداد سئوالات ۶۰ سئوال زمان مورد نیاز ۲۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست هوش ( IQ )…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هوش (IQ) کتل فرم B

تعداد انجام ۱۱۷۶ تعداد سئوالات ۶۰ سئوال زمان مورد نیاز ۲۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست هوش ( IQ )…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هوش (IQ) کودکان ریون

تعداد انجام ۱۱۳۶ تعداد سئوالات ۳۶ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی کودکان هدف تست هوش ریون کودکان ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هوش غیرکلامی بوناردل

تعداد انجام ۹۳۳۶ تعداد سئوالات ۶۵ سئوال زمان مورد نیاز ۳۰دقیقه رده سنی نوجوان- بزرگسالان​ تست هوش بوناردل توسط یک…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هوش کتل کودکان فرم A

تعداد انجام ۱۱۳۶ تعداد سئوالات ۵۷ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی کودکان هدف تست هوش کتل کودکان فرم…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هوش کتل کودکان فرم B

تعداد انجام ۱۱۳۶ تعداد سئوالات ۵۷ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی کودکان هدف تست هوش کتل کودکان فرم…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هوش هیجانی بار-آن

تعداد انجام ۳۴۴۱ تعداد سئوالات ۹۰ سئوال زمان مورد نیاز ۲۵ دقیقه رده سنی بزرگسالان اگر بخواهیم هوش هیجانی را…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هیجان خواهی آرنت

تعداد انجام ۵۸۸۹ تعداد سئوالات ۲۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست هیجان خواهی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هیجان خواهی زاکرمن

تعداد انجام ۳۹۲۴ تعداد سئوالات ۴۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست هیجان خواهی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست وابستگی به موبایل

تعداد انجام ۲۰۷۴ تعداد سئوالات ۲۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست وابستگی به موبایل ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست وسواس فکری مادزلی

تعداد انجام ۲۱۹۰ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان وسواس فکری به یک فکر، ایده…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست وسواس مرگ

تعداد انجام ۷۵۳۹ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان ترس از مرگ یا تاناتوفوبیا تاناتوفوبیا نوعی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست ولع به غذا

تعداد انجام ۳۶۴۸ تعداد سئوالات ۳۹ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست ولع به غذا ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تله های زندگی (۱۸ طرحواره ناسازگار) + تست طرحواره آنلاین

تعداد انجام ۹۶۸۷ تعداد سئوالات ۲۳۲ سئوال زمان مورد نیاز ۶۰دقیقه رده سنی بزرگسالان تله های زندگی یا طرحواره های…

50,000 تومان
100%
تخفیف

معتبرترین تست اضطراب

تعداد انجام ۴۶۶۴ تعداد سئوالات ۲۱ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان اضطراب یکی از مشکلات شایع روانشناختی…

100000 – رایگان!

معتبرترین تست افسردگی + فایل صوتی

تعداد انجام ۳۶۷۸ تعداد سئوالات ۲۱ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان تست افسردگی بک (BDI) معروفترین تست…

رایگان!