50%
تخفیف

تست شفقت به خود

تعداد انجام ۶۶۳۱ تعداد سئوالات ۱۲ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان شفقت ورزی به خود شفقت و…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست شکیبایی

تعداد انجام ۳۵۶۸ تعداد سئوالات ۲۹ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست شکیبایی ارزیابی میزان شکیبایی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست صبر

تعداد انجام ۲۵۶۱ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان   اگر تست را تکمیل کردید…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست صمیمیت

تعداد انجام ۴۹۹۲ تعداد سئوالات ۱۷ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان صمیمیت یکی از  ضلع های مهم…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست صمیمیت زناشویی باگاروزی

تعداد انجام ۶۴۹۸ تعداد سئوالات ۴۱ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست صمیمیت زناشویی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست ضربه عشق

تعداد انجام ۶۹۵۲ تعداد سئوالات ۱۰ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست ضربه عشق ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست طردشدگی توسط همسالان

تعداد انجام ۴۹۷۵ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی کودکان هدف تست طردشدگی توسط همسالان ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست طلاق عاطفی گاتمن

تعداد انجام ۶۷۴۱ تعداد سئوالات ۲۴ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست طلاق عاطفی ارزیابی سنجش…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست عادت های مطالعه پالسانی

تعداد انجام ۱۲۷۳ تعداد سئوالات ۴۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست عادت های مطالعه ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست عزت نفس (کودکان پیش دبستانی)

تعداد انجام ۸۷۳۶ تعداد سئوالات ۲۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی کودک هدف عزت نفس ( کودکان پیش…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست عزت نفس آیزنک

تعداد انجام ۶۲۳۸ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست عزت نفس ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست عزت نفس بدنی- ظاهری

تعداد انجام ۷۵۲۲ تعداد سئوالات ۱۲ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان تصویر بدن چیست؟ تصویر بدن به…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست عزت نفس بهشتیان

تعداد انجام ۵۷۱۴ تعداد سئوالات ۵۸ سئوال زمان مورد نیاز ۲۰دقیقه رده سنی بزرگسالان عزت نفس چیست؟ در روانشناسی، کلمه…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست عزت نفس روزنبرگ

تعداد انجام ۴۳۲۵ تعداد سئوالات ۱۰ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان عزت نفس، یعنی نظر شخص درباره‌ی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست غرق شدن ازدواج

تعداد انجام ۶۶۴۸ تعداد سئوالات ۲۴ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست غرق شدن ازدواج ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست فاجعه سازی درد

تعداد انجام ۳۶۴۸ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست فاجعه سازی درد ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست فرزند پروری بامیرند

تعداد انجام ۷۴۷۴ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان آزمون سبک های فرزندپروری در سال…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست فرزند پروری یانگ

تعداد انجام ۴۴۲۹ تعداد سئوالات ۷۲ سئوال زمان مورد نیاز ۲۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست فرزند پروری ارزیابی سنجش…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست قدرت تخیل

تعداد انجام ۳۶۴۶ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست قدرت تخیل ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست کمرویی

تعداد انجام ۳۱۸۵ تعداد سئوالات ۴۴ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست کمرویی ارزیابی سنجش میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست لذت بردن از خرید آنلاین

تعداد انجام ۳۱۸۲ تعداد سئوالات ۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست لذت بردن از خرید…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست مدیریت زمان

تعداد انجام ۵۶۷۵ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست مدیریت زمان ارزیابی سنجش…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست مردانگی زنانگی

تعداد انجام ۲۳۵۴ تعداد سئوالات ۵۰ سئوال زمان مورد نیاز ۲۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست مردانگی زنانگی (مردان) ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست مسئولیت پذیری

تعداد انجام ۳۱۳۰ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست مسئولیت پذیری ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست معنای زندگی

تعداد انجام ۵۰۲۷ تعداد سئوالات ۱۰ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست معنای زندگی ارزیابی سنجش…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست مفهوم خویشتن بک

تعداد انجام ۴۲۶۲ تعداد سئوالات ۲۶ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان اگر تست را تکمیل کردید نمره…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست منبع کنترل

تعداد انجام ۶۳۵۹ تعداد سئوالات ۴۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان منظور از منبع کنترل یعنی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست میزان ابراز جنسی

تعداد انجام ۴۸۴۲ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست میزان ابراز تمایل جنسی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست میزان تمایل جنسی

تعداد انجام ۸۸۱۴ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت در سال…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست نئو (NEO): معتبرترین تست شخصیت شناسی

تعداد انجام ۸۳۴۷ تعداد سئوالات ۲۴۰ سئوال زمان مورد نیاز ۶۰دقیقه رده سنی بزرگسالان توضیحات تست نئو تست نئو (NEO) از…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست نا امیدی بک

تعداد انجام ۳۱۳۶ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست نا امیدی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست ناراحتی از موفقیت

تعداد انجام ۶۹۳۷ تعداد سئوالات ۱۴ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست احساس ناراحتی از موفقیت…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست نشانه های پیش از قاعدگی (PMS)

تعداد انجام ۷۳۵۶ تعداد سئوالات ۱۹ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان سندرم پیش از قاعدگی یا PMS و راه…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست نشخوار ذهنی افسرده ساز

تعداد انجام ۷۱۲۶ تعداد سئوالات ۳۹ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان ۱۰ نکته برای جلوگیری از نشخوار…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست نشخوار فکری

تعداد انجام ۲۶۶۸ تعداد سئوالات ۲۲ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان   اگر تست را تکمیل کردید…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست نقشه راه عشق

تعداد انجام ۵۵۹۰ تعداد سئوالات ۲۰ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست نقشه راه عشق ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی

تعداد انجام ۲۵۵۹ تعداد سئوالات ۱۴ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست نگرانی در مورد وزن…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست نیاز های اساسی گلاسر

تعداد انجام ۴۰۸۸ تعداد سئوالات ۳۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست نیازهای اساسی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست همدلی (کودک و نوجوان)

تعداد انجام ۳۷۷۴ تعداد سئوالات ۱۸ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی کودک و نوجوان هدف تست همدلی (…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هوش (IQ) بزرگسالان

تعداد انجام ۱۲۴۰ تعداد سئوالات ۳۶ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی کودکان هدف تست هوش ریون کودکان ارزیابی…

50,000 تومان