50%
تخفیف

تست تایید خویشتن – راتوس

تعداد انجام ۵۷۴۵ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان سطح متوسط تأیید خویشتن کاملاٌ معتبر…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست تجسم فضایی

تعداد انجام ۴۶۸۹ تعداد سئوالات ۶۸ سئوال زمان مورد نیاز ۲۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست تجسم فضائی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست ترس از موفقیت

تعداد انجام ۵۶۸۷۷ تعداد سئوالات ۲۹ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان ترس از موفقیت برای برخی اسخاص…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست تشخیص اختلال دو قطبی

تعداد انجام ۸۰۲۱ تعداد سئوالات ۱۹ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست تشخیص اختلال دو قطبی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست تشخیصی واژینیسموس

تعداد انجام ۳۵۱۲ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست تشخیص واژینیسموس ارزیابی سنجش…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست تکانشگری

تعداد انجام ۶۳۷۹ تعداد سئوالات ۲۳ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست تکانشگری ارزیابی میزان تکانشگری…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست تکنوفوبیا (ترس از تکنولوژی)

تعداد انجام ۷۵۲۶ تعداد سئوالات ۱۴ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان تکنوفوبیا (هراس از تکنولوژی) چیست؟ تکنوفوبیا،…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست تیپ شخصیتی C

تعداد انجام ۷۵۵۸ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست تیپ شخصیتی c ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست تیپ شخصیتی D

تعداد انجام ۷۵۳۶ تعداد سئوالات ۱۴ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان شخصیت نوع D چیست؟ صفات شخصیت نوع D…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست جرات ورزی

تعداد انجام ۲۹۴۵ تعداد سئوالات ۱۸ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست جرات ورزی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست حساسیت به طرد و غفلت عاطفی

تعداد انجام ۶۲۹۳ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان حساسیت به طرد شدن چیست ؟  بااینکه…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست خود افشاسازی

تعداد انجام ۲۴۶۸ تعداد سئوالات ۱۲ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان تاثیر خودافشاگری بر روابط آیا شما…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست خود بیمارانگاری

تعداد انجام ۳۷۷۲ تعداد سئوالات ۳۶ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان   اگر تست را تکمیل کردید…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست خود دلسوزی

تعداد انجام ۳۱۱۸ تعداد سئوالات ۲۶ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان   اگر تست را تکمیل کردید…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست خودشکوفایی

تعداد انجام ۵۲۶۳ تعداد سئوالات ۸ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان انسان‌ها برای خودشکوفایی، یک نیاز هشیار…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست خوش بینی (جهت گیری زندگی)

تعداد انجام ۷۹۳۴ تعداد سئوالات ۱۰ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست خوش بینی (جهت گیری…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست درماندگی آموخته شده

تعداد انجام ۳۵۶۱ تعداد سئوالات ۲۷ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان   اگر تست را تکمیل کردید…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست درون گرایی – برون گرایی

تعداد انجام ۸۶۲۳ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف این پرسشنامه ۵۰ سوالی این…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست دشواری در بروز هیجانات (آلکسیتیمیا)

تعداد انجام ۳۷۵۸ تعداد سئوالات ۲۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست دشواری در بروز هیجانات…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست دلایل زندگی

تعداد انجام ۸۵۶۳ تعداد سئوالات ۴۷ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست دلایل زندگی ارزیابی سنجش…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست دلبستگی به خدا

تعداد انجام ۶۱۳۲ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست دلبستگی به خدا ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست ذهن آگاهی

اهداف دوره سابلیمینال ثروت چیست؟

  • تقویت و ایجاد باورها و افکار ثروتمند کننده
  •  اصلاح باورهای محدود کننده درآمد
  • اصلاح ترس از فقر
  • اصلاح باورهای مربوط به پول و ثروت
50,000 تومان
50%
تخفیف

تست راهبردهای مقابله ای

تعداد انجام ۵۰۸۷ تعداد سئوالات ۶۶ سئوال زمان مورد نیاز ۲۰دقیقه رده سنی بزرگسالان   اگر تست را تکمیل کردید…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست رضایت از بدن

تعداد انجام ۹۳۴۵ تعداد سئوالات ۲۲ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست رضایت از بدن ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست رضایت جنسی

تعداد انجام ۳۰۴۸ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست رضایت جنسی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست رضایت زناشویی

تعداد انجام ۶۶۸۵ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان ((شاخص رضایت زناشویی)) یک ابزار ۲۵…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست رضایت زناشویی انریچ

تعداد انجام ۶۲۴۵ تعداد سئوالات ۱۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۳۵دقیقه رده سنی بزرگسالان آزمون رضایت زناشویی انریچ، یک تست…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست رمانتیک بودن

تعداد انجام ۳۳۵۶ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان رمانتیک بودن در واقع نمایش عشق…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست روانشناسی عشق

تعداد انجام ۸۶۲۳ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان عاشق بودن یعنی چی؟ شاید عاشق…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست روانشناسی عشق (مثلث عشق استرنبرگ)

تعداد انجام ۳۶۸۰ تعداد سئوالات ۴۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان تست مثلث عشق استرنبرگ بین مردم…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست روحیه رقابت و همکاری

تعداد انجام ۷۵۵۶ تعداد سئوالات ۲۸ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان در روحیه‌ی همکاری و روحیه‌ی رقابت،…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست سازگاری زناشویی

تعداد انجام ۵۵۱۲ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان سازگاری زناشویی یعنی چه ؟ سازگاری…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست سبک های دلبستگی

تعداد انجام ۵۹۶۳ تعداد سئوالات ۲۴ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان سبک دلبستگی رابطه شما چیست؟ سبک…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست سنجش اعتماد اجتماعی

تعداد انجام ۲۸۴۵ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان   اگر تست را تکمیل کردید…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست شاخص عملکرد نعوظ

تعداد انجام ۱۹۹۶ تعداد سئوالات ۱۴ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان   اگر تست را تکمیل کردید…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست شادکامی آکسفورد

تعداد انجام ۶۵۸۷ تعداد سئوالات ۲۹ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان شادی چیست؟ شادی حالتی عاطفی است…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست شخصیت انیاگرام

تعداد انجام ۳۵۶۱ تعداد سئوالات ۲۰۴ سئوال زمان مورد نیاز ۵۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست ارزیابی شخصیت انیاگرام ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست شخصیت خودشیفته

تعداد انجام ۵۹۳۲ تعداد سئوالات ۴۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان شخصیت خود شیفته چیست ؟ امروزه…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست شخصیتی تیپ A یا B

تعداد انجام ۸۴۲۴ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هر آدمی که روی کره زمین…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست شرم درونی شده

تعداد انجام ۴۹۷۵ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان شرم چیست؟ افرادی که احساس شرم می…

50,000 تومان