50%
تخفیف

تست امید به زندگی

تعداد انجام ۵۰۶۳ تعداد سئوالات ۱۲ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست امید به زندگی ارزیابی…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست امید میلر

تعداد انجام ۵۳۱۶ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست امید ارزیابی میزان امید…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست اندازه گیری نگرش های صمیمانه

تعداد انجام ۴۳۸۷ تعداد سئوالات ۵۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان روان‌شناسان بر این باورند که توانایی…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست انگیزه پیشرفت

تعداد انجام ۳۶۸۰ تعداد سئوالات ۵۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست انگیزه پیشرفت ارزیابی میزان…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست اهمال کاری

تعداد انجام ۴۶۶۳ تعداد سئوالات ۳۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان اهمال کاری چیست؟ اهمال کاری، به…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست اهمال کاری تحصیلی

تعداد انجام ۳۸۷۹ تعداد سئوالات ۲۷ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست اهمال کاری تحصیلی ارزیابی…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست تایید خویشتن – راتوس

تعداد انجام ۵۷۴۵ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان سطح متوسط تأیید خویشتن کاملاٌ معتبر…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست تجسم فضایی

تعداد انجام ۴۶۸۹ تعداد سئوالات ۶۸ سئوال زمان مورد نیاز ۲۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست تجسم فضائی ارزیابی میزان…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست دلایل زندگی

تعداد انجام ۸۵۶۳ تعداد سئوالات ۴۷ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست دلایل زندگی ارزیابی سنجش…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست دلبستگی به خدا

تعداد انجام ۶۱۳۲ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست دلبستگی به خدا ارزیابی…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست ذهن آگاهی

اهداف دوره سابلیمینال ثروت چیست؟

  • تقویت و ایجاد باورها و افکار ثروتمند کننده
  •  اصلاح باورهای محدود کننده درآمد
  • اصلاح ترس از فقر
  • اصلاح باورهای مربوط به پول و ثروت
25,000 تومان
50%
تخفیف

تست روحیه رقابت و همکاری

تعداد انجام ۷۵۵۶ تعداد سئوالات ۲۸ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان در روحیه‌ی همکاری و روحیه‌ی رقابت،…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست شادکامی آکسفورد

تعداد انجام ۶۵۸۷ تعداد سئوالات ۲۹ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان شادی چیست؟ شادی حالتی عاطفی است…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست شفقت به خود

تعداد انجام ۶۶۳۱ تعداد سئوالات ۱۲ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان شفقت ورزی به خود شفقت و…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست شکیبایی

تعداد انجام ۳۵۶۸ تعداد سئوالات ۲۹ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست شکیبایی ارزیابی میزان شکیبایی…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست صمیمیت

تعداد انجام ۴۹۹۲ تعداد سئوالات ۱۷ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان صمیمیت یکی از  ضلع های مهم…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست صمیمیت زناشویی باگاروزی

تعداد انجام ۶۴۹۸ تعداد سئوالات ۴۱ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست صمیمیت زناشویی ارزیابی میزان…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست طردشدگی توسط همسالان

تعداد انجام ۴۹۷۵ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی کودکان هدف تست طردشدگی توسط همسالان ارزیابی…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست قدرت تخیل

تعداد انجام ۳۶۴۶ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست قدرت تخیل ارزیابی میزان…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست لذت بردن از خرید آنلاین

تعداد انجام ۳۱۸۲ تعداد سئوالات ۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست لذت بردن از خرید…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست مدیریت زمان

تعداد انجام ۵۶۷۵ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست مدیریت زمان ارزیابی سنجش…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست مسئولیت پذیری

تعداد انجام ۳۱۳۰ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست مسئولیت پذیری ارزیابی میزان…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست معنای زندگی

تعداد انجام ۵۰۲۷ تعداد سئوالات ۱۰ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست معنای زندگی ارزیابی سنجش…

25,000 تومان
50%
تخفیف

تست نیاز های اساسی گلاسر

تعداد انجام ۴۰۸۸ تعداد سئوالات ۳۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست نیازهای اساسی ارزیابی میزان…

25,000 تومان