50%
تخفیف

انواع تیپ های شخصیتی در تست MBTI

تعداد انجام ۷۱۱۴ تعداد سئوالات ۸۷ سئوال زمان مورد نیاز ۲۵دقیقه رده سنی بزرگسالان آیا تا به حال شنیده اید…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست آرکتایپ یا کهن الگوی زنان

تعداد انجام ۶۶۴۲ تعداد سئوالات ۹۱ سئوال زمان مورد نیاز ۲۵دقیقه رده سنی بزرگسالان تست شخصیت آرکتایپ، براساس نظریه کارل…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اجتناب یانگ

تعداد انجام ۵۹۷۴ تعداد سئوالات ۴۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست اجتناب ارزیابی میزان راهبرد…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اهمال کاری

تعداد انجام ۴۶۶۳ تعداد سئوالات ۳۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان اهمال کاری چیست؟ اهمال کاری، به…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست بحران هویت

تعداد انجام ۶۶۹۸ تعداد سئوالات ۱۰ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان پرسشنامه‌ی بحران هویت، یک مقیاس مداد-کاغذی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست پرخاشگری

تعداد انجام ۴۹۷۵ تعداد سئوالات ۲۹ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان این پرسشنامه ۲۹ سوالی چهار جنبه…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست تیپ شخصیتی C

تعداد انجام ۷۵۵۸ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست تیپ شخصیتی c ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست تیپ شخصیتی D

تعداد انجام ۷۵۳۶ تعداد سئوالات ۱۴ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان شخصیت نوع D چیست؟ صفات شخصیت نوع D…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست درون گرایی – برون گرایی

تعداد انجام ۸۶۲۳ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف این پرسشنامه ۵۰ سوالی این…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست دلایل زندگی

تعداد انجام ۸۵۶۳ تعداد سئوالات ۴۷ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست دلایل زندگی ارزیابی سنجش…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست شخصیت انیاگرام

تعداد انجام ۳۵۶۱ تعداد سئوالات ۲۰۴ سئوال زمان مورد نیاز ۵۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست ارزیابی شخصیت انیاگرام ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست شخصیتی تیپ A یا B

تعداد انجام ۸۴۲۴ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هر آدمی که روی کره زمین…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست مسئولیت پذیری

تعداد انجام ۳۱۳۰ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست مسئولیت پذیری ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست مفهوم خویشتن بک

تعداد انجام ۴۲۶۲ تعداد سئوالات ۲۶ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان اگر تست را تکمیل کردید نمره…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست نئو (NEO): معتبرترین تست شخصیت شناسی

تعداد انجام ۸۳۴۷ تعداد سئوالات ۲۴۰ سئوال زمان مورد نیاز ۶۰دقیقه رده سنی بزرگسالان توضیحات تست نئو تست نئو (NEO) از…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست نیاز های اساسی گلاسر

تعداد انجام ۴۰۸۸ تعداد سئوالات ۳۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست نیازهای اساسی ارزیابی میزان…

50,000 تومان