خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
والدین باید به بچه های خود اجازه دهند تا هر آنچه را که می خواهند انجام دهند.

2. 
بچه ها باید فقط از آنچه که والدینشان می گویند پیروی کنند و در غیر این صورت باید آنها را تنبیه کرد.

3. 
اگر به مشکلات بچه ها توجه شود این دردسررا به دنبال دارد که آنها گستاخ تر شده و انتظارات بیشتری از والدین خواهند داشت

4. 
هرگاه والدین تصمیمی برای بچه ها بگیرند باید دلایل آن را به آنها بگویند.

5. 
اگر بچه ها نسبت به محدودیت ایجاد شده در خانواده اعتراض کردند والدین باید با صحبت کردن آنها را قانع کنند.

6. 
والدین نباید در کارهای مربوط به بچه ها دخالت کنند چون بچه ها بطور ذاتی را خودشان را پیدا می کنند.

7. 
اگر بچه ها کاملا مطابق میل والدین خود رفتار کنند در آینده افراد موفقی خواهند شد.

8. 
بچه ها باید کاری را که والدین از آنها انتظار دارند انجام دهند اما اگر انتظارات والدین غیر قابل قبول است باید بتوانند آن را آزادانه با والدین خود مطرح کنند.

9. 
وقتی والدین از بچه ها می خواهند تا کاری را انجام دهند بچه ها باید بدون چون و چرا آن را انجام دهند.

10. 
والدین نباید بچه ها را در منزل محدود کنند بلکه باید آنها را آزاد بگذارند تا تمام لوازم اطراف خود را دست کاری کنند.

11. 
هرگاه بچه ها بر خلاف میل والدین رفتار کردند والدین باید به جای تنبیه آنها را راهنمایی کنند.

12. 
والدین خیلی زود باید به بچه ها بفمانند که رئیس خانواده چه کسی است

13. 
والدین باید در تصمیم گیری های مربوط به خانواده فقط آنچه را که خواست بچه ها است انجام دهند

14. 
اگر والدین رفتار و خواسته های بچه ها را محدود نکنند بیشتر مشکلات حل می شود

15. 
وادین باید هنگام تصمیم گیری در مورد مسائل و برنامه های خانواده نظر بچه را د خالت دهند و از آنها نیزنظر خواهی کنند.

16. 
والدین باید با بچه های که با نظر آنها مخالفت می کنند به شدت برخورد نمایند.

17. 
والدین باید به بچه ها اجازه دهند تا در کارها خودشان تصمیم گیرنده باشند.

18. 
شوخی و بازی کردن بچه ها در حضور والدین توهین به آنهاست.

19. 
بچه ها به بازی و تفریح نیاز دارند برای این کار والدین باید به آنها اجازه دهند هر وقت که دلشان خواست از منزل خارج شوند.

20. 
بایدبه بچه ها اجازه داده شود که اگر فکر می کنند نظرشان از نظرات والدین خود بهتراست آن را ابراز کنند.

21. 
وقتی بچه ها مرتکب اشتباهی می شوند هیچگاه نباید آنها را سرزنش کرد.

22. 
اگر والدین تصمیمی بر خلاف میل بچه ها گرفتند در چنین مواردی باید با بچه ها گفتگو کنند و حتی اگر اشتباه بودند آن را بپذیرد.

23. 
گاهی اوقات والدین باید با بچه ها سازش کنند نه اینکه همیشه انتظار داشته باشند که بچه ها با آنها سازش کنند.

24. 
بچه ها را باید آزاد گذاشت تا خودشان تجربه کنند.

25. 
بعضی از بچه ها ذاتا بد هستند و باید طوری تربیت شوند که از والدین خود بترسند.

26. 
بچه ها وقتی بزرگ شوند از سختگیری های والدین خود سپاسگزاری خواهند کرد

27. 
وقتی بچه ها دچار مشکل و درد سری شوند(کارخطایی انجام می دهند ) باید بدانند که با مطرح کردن آن مشکل برای والدین خود تنبیه نمی شوند.

28. 
در مجالس و مهمانی ها باید بچه ها آزاد گذاشت تا محیط اطراف خود را دست کاری کنند تا حس کنجکاوی آنها ارضاء شود.

29. 
بچه ها جدی و کوشا نخواهند بود مگر این که درباره کارهای انها ستگیری کنیم.

30. 
اگر چه بچه ها تجربه کمی دارند اما گاهی اوقات نظر آنها بهتر از نظر والدین است.