50%
تخفیف

تست احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی

تعداد انجام ۷۰۸۷ تعداد سئوالات ۱۳ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان سئوالات تست احساس راحتی والدین در…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست احساسات جنسی

تعداد انجام ۸۷۷۴ تعداد سئوالات ۴۷ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست احساسات جنسی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست استاندارد رضایت جنسی زنان

تعداد انجام ۳۳۷۵ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست رضایت جنسی زنان ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست استقلال عاطفی

تعداد انجام ۴۷۵۸ تعداد سئوالات ۱۳ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی نوجوان هدف تست استقلال عاطفی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اضطراب جدایی

تعداد انجام ۴۳۷۳ تعداد سئوالات ۲۷ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست اضطراب جدایی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اضطراب حاملگی

تعداد انجام ۴۳۱۵ تعداد سئوالات ۱۷ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه ۵ رده سنی بزرگسالان هدف تست اضطراب حاملگی ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اندازه گیری نگرش های صمیمانه

تعداد انجام ۴۳۸۷ تعداد سئوالات ۵۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان روان‌شناسان بر این باورند که توانایی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست تشخیصی واژینیسموس

تعداد انجام ۳۵۱۲ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست تشخیص واژینیسموس ارزیابی سنجش…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست حساسیت به طرد و غفلت عاطفی

تعداد انجام ۶۲۹۳ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان حساسیت به طرد شدن چیست ؟  بااینکه…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست رضایت جنسی

تعداد انجام ۳۰۴۸ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست رضایت جنسی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست رضایت زناشویی

تعداد انجام ۶۶۸۵ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان ((شاخص رضایت زناشویی)) یک ابزار ۲۵…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست رضایت زناشویی انریچ

تعداد انجام ۶۲۴۵ تعداد سئوالات ۱۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۳۵دقیقه رده سنی بزرگسالان آزمون رضایت زناشویی انریچ، یک تست…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست رمانتیک بودن

تعداد انجام ۳۳۵۶ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان رمانتیک بودن در واقع نمایش عشق…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست روانشناسی عشق

تعداد انجام ۸۶۲۳ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان عاشق بودن یعنی چی؟ شاید عاشق…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست روانشناسی عشق (مثلث عشق استرنبرگ)

تعداد انجام ۳۶۸۰ تعداد سئوالات ۴۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان تست مثلث عشق استرنبرگ بین مردم…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست سازگاری زناشویی

تعداد انجام ۵۵۱۲ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان سازگاری زناشویی یعنی چه ؟ سازگاری…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست سبک های دلبستگی

تعداد انجام ۵۹۶۳ تعداد سئوالات ۲۴ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان سبک دلبستگی رابطه شما چیست؟ سبک…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست صمیمیت

تعداد انجام ۴۹۹۲ تعداد سئوالات ۱۷ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان صمیمیت یکی از  ضلع های مهم…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست صمیمیت زناشویی باگاروزی

تعداد انجام ۶۴۹۸ تعداد سئوالات ۴۱ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست صمیمیت زناشویی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست ضربه عشق

تعداد انجام ۶۹۵۲ تعداد سئوالات ۱۰ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست ضربه عشق ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست طلاق عاطفی گاتمن

تعداد انجام ۶۷۴۱ تعداد سئوالات ۲۴ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست طلاق عاطفی ارزیابی سنجش…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست غرق شدن ازدواج

تعداد انجام ۶۶۴۸ تعداد سئوالات ۲۴ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست غرق شدن ازدواج ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست فرزند پروری بامیرند

تعداد انجام ۷۴۷۴ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان آزمون سبک های فرزندپروری در سال…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست فرزند پروری یانگ

تعداد انجام ۴۴۲۹ تعداد سئوالات ۷۲ سئوال زمان مورد نیاز ۲۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست فرزند پروری ارزیابی سنجش…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست مردانگی زنانگی

تعداد انجام ۲۳۵۴ تعداد سئوالات ۵۰ سئوال زمان مورد نیاز ۲۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست مردانگی زنانگی (مردان) ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست میزان ابراز جنسی

تعداد انجام ۴۸۴۲ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست میزان ابراز تمایل جنسی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست میزان تمایل جنسی

تعداد انجام ۸۸۱۴ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت در سال…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست نشانه های پیش از قاعدگی (PMS)

تعداد انجام ۷۳۵۶ تعداد سئوالات ۱۹ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان سندرم پیش از قاعدگی یا PMS و راه…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست نقشه راه عشق

تعداد انجام ۵۵۹۰ تعداد سئوالات ۲۰ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست نقشه راه عشق ارزیابی…

50,000 تومان