50%
تخفیف

تست احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی

تعداد انجام ۷۰۸۷ تعداد سئوالات ۱۳ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان سئوالات تست احساس راحتی والدین در…

50,000 تومان
تست افسردگی کودکان و نوجوانان
50%
تخفیف

تست افسردگی کودکان و نوجوانان

تعداد انجام ۸۵۶۲ تعداد سئوالات ۲۱ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی کودک و نوجوان پرسشنامه‌ی افسردگی کدوکان و…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست طردشدگی توسط همسالان

تعداد انجام ۴۹۷۵ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی کودکان هدف تست طردشدگی توسط همسالان ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست عزت نفس (کودکان پیش دبستانی)

تعداد انجام ۸۷۳۶ تعداد سئوالات ۲۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی کودک هدف عزت نفس ( کودکان پیش…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست فرزند پروری بامیرند

تعداد انجام ۷۴۷۴ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان آزمون سبک های فرزندپروری در سال…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست فرزند پروری یانگ

تعداد انجام ۴۴۲۹ تعداد سئوالات ۷۲ سئوال زمان مورد نیاز ۲۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست فرزند پروری ارزیابی سنجش…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست همدلی (کودک و نوجوان)

تعداد انجام ۳۷۷۴ تعداد سئوالات ۱۸ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی کودک و نوجوان هدف تست همدلی (…

50,000 تومان