خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
گاهی برای خواب راحت دارو مصرف می کنم

2. 
گاهی برای خواب راحت نوشیدنی گرم می خورم

3. 
بیش از نیم ساعت طول می کشد تا به خواب بروم

4. 
در تلاش برای به خواب رفتن افکار آشفته به سراغم می آید.

5. 
شیها خارج از بستر خود بهتر به خواب می روم

6. 
در طول خواب به طور مکرر از خواب بیدار می شوم

7. 
پس از بیدار شدن در طول شب دیر به خواب می روم

8. 
در طول روز احساس خستگی می کنم

9. 
در خواب احساس تنگی نفس می کنم

10. 
با کمترین سروصدا بیدار می شوم

11. 
در طول خواب خروپف می کنم

12. 
با پرش ناگهانی عضلانی از خواب بیدار می شوم

13. 
حدود2-3 ساعت زودتر از موعد مقرر بیدار می شوم

14. 
پس از بیدار شدن احساس ضعف خستگی می کنم

15. 
در طول روز دچار عدم تمرکز می گردم

16. 
در طول روز دچار تحریک پذیری می شوم

17. 
به هنگام بیدار شدن از خواب عصبانی می شوم