50%
تخفیف

تست تجسم فضایی

تعداد انجام ۴۶۸۹ تعداد سئوالات ۶۸ سئوال زمان مورد نیاز ۲۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست تجسم فضائی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هوش (IQ) بزرگسالان

تعداد انجام ۱۲۴۰ تعداد سئوالات ۳۶ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی کودکان هدف تست هوش ریون کودکان ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هوش (IQ) کتل فرم A

تعداد انجام ۱۱۳۶ تعداد سئوالات ۶۰ سئوال زمان مورد نیاز ۲۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست هوش ( IQ )…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هوش (IQ) کتل فرم B

تعداد انجام ۱۱۷۶ تعداد سئوالات ۶۰ سئوال زمان مورد نیاز ۲۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست هوش ( IQ )…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هوش (IQ) کودکان ریون

تعداد انجام ۱۱۳۶ تعداد سئوالات ۳۶ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی کودکان هدف تست هوش ریون کودکان ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هوش غیرکلامی بوناردل

تعداد انجام ۹۳۳۶ تعداد سئوالات ۶۵ سئوال زمان مورد نیاز ۳۰دقیقه رده سنی نوجوان- بزرگسالان​ تست هوش بوناردل توسط یک…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هوش کتل کودکان فرم A

تعداد انجام ۱۱۳۶ تعداد سئوالات ۵۷ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی کودکان هدف تست هوش کتل کودکان فرم…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هوش کتل کودکان فرم B

تعداد انجام ۱۱۳۶ تعداد سئوالات ۵۷ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی کودکان هدف تست هوش کتل کودکان فرم…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هوش هیجانی بار-آن

تعداد انجام ۳۴۴۱ تعداد سئوالات ۹۰ سئوال زمان مورد نیاز ۲۵ دقیقه رده سنی بزرگسالان اگر بخواهیم هوش هیجانی را…

50,000 تومان