خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
خرید اینترنتی من را هیجان زده می کند.

2. 
خرید اینترنتی من را جذب می کند.

3. 
خرید اینترنتی من را خوشنود می کند.

4. 
در مقایسه با کارهای دیگر، خرید اینترنتی برایم جذاب تر است.

5. 
از خرید اینترنتی لذت می برم.