Name
Email
1. 
وقتی به چیزی ولع پیدا می کنم، می دانم وقتی شروع می کنم، نمی توانم از خوردن دست بکشم.

2. 
هر وقت که به رستوران می روم، بیش از انچه باید غذا می خورم.

3. 
به سختی می توانم در برابر وسوسه خوردن غذاهای اشتهاآوری که در دسترسم هستند، مقاومت کنم.

4. 
اگر چیزی که به آن ولع دارم را بخورم، اغلب کنترلم را از دست می دهم و بیش از حد می خورم.

5. 
وقتی با کسی هستم که بیش از حد غذا می خورد، من هم زیاد می خورم.

6. 
وقتی به غذاهای خاص ولع پیدا می کنم، معمولا سعی می کنم هر چه زودتر آن را بخورم.

7. 
بودن با کسی که مشغول خوردن است، غالبا مرا گرسنه می سازد.

8. 
اگر چیزی که به آن ولع دارم را به دست آورم، نمی توانم از خوردن آن دست بکشم.

9. 
قدرت اراده ندارم تا در برابر ولعم مقاومت کنم.

10. 
زمانی که شروع به خوردن می کنم، در متوقف کردن خود مشکل دارم.

11. 
فکر کردن به غذای مورد علاقه ام باعث می شود دهانم آب بیفتد.

12. 
اگر تسلیم به ولع غذا شوم، کنترلم را کاملا از دست می دهم.

13. 
آنقدر گرسنه میشوم که انگار معده ام یک گودال بی پایان است.

14. 
ذهنم را درگیر غذا می یابم.

15. 
زمان زیادی را صرف فکر کردن درباره وعده غذایی بعدی ام می کنم.

16. 
هر چه قدر تلاش می کنم نمی توانم فکر کردن به غذا را متوقف کنم.

17. 
احساس می کنم همیشه به غذا فکر می کنم.

18. 
درمورد غذا خیال پردازی می کنم.

19. 
اگر به چیزی ولع داشته باشم، افکار مربوط به خوردن آن مرا از پا در می آورد.

20. 
ولع به غذا همواره باعث می شود به راه های بدست اوردن چیزی که می خواهم بخورم فکر کنم.

21. 
هر وقت که ولع به خوردن غذا دارم، تا زمانی که چیزی بخورم به فکر کردن درباره خوردن ادامه می دهم.

22. 
می خورم تا حال بهتری داشته باشم.

23. 
خوردن چیزی که به آن ولع دارم، حال مرا بهتر می کند.

24. 
احساس می کنم که بدنم از من غذاهای خاصی را می خواهد.

25. 
وقتی ولعم را ارضا می کنم، کمتر احساس افسردگی می کنم.

26. 
وقتی چیزی که به آن ولع دارم را می خورم، احساس فوق العاده ای دارم.

27. 
وقتی غذا می خورم، احساس آرامش می کنم.

28. 
بعضی اوقات خوردن باعث می شود همه چیز عالی به نظر برسد.

29. 
خوردن مرا آرام می کند.

30. 
هر وقت ولع دارم، خودم را در حال برنامه ریزی برای خوردن می یابم.

31. 
وقتی معده ام خالی است، ولع به غذا دارم.

32. 
زمانی که استرسدارم، ولع به غذا پیدا می کنم.

33. 
وقتی ناراحتم، ولع به غذا پیدا می کنم.

34. 
وقتی بی حوصله، عصبانی یا غمگین هستم، ولع به خوردن پیدا می کنم.

35. 
هیجاناتم غالبا باعث می شوند دلم بخواهد چیزی بخورم.

36. 
بعد از خوردن، اضطراب کمتری احساس می کنم.

37. 
وقتی چیزی که به آن ولع دارم را می خورم، احساسگناه می کنم.

38. 
از اینکه تسلیم ولع شوم متنفرم.

39. 
غالبا به خاطر داشتن ولع به غذاهای خاص احساس گناه می کنم.