50%
تخفیف

تست استفاده بهینه از وقت

تعداد انجام ۳۱۶۹ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست استفاده بهینه از وقت…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اضطراب امتحان

تعداد انجام ۷۴۵۴ تعداد سئوالات ۱۰ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست اضطراب امتحان ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست انگیزه پیشرفت

تعداد انجام ۳۶۸۰ تعداد سئوالات ۵۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست انگیزه پیشرفت ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست اهمال کاری تحصیلی

تعداد انجام ۳۸۷۹ تعداد سئوالات ۲۷ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست اهمال کاری تحصیلی ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست روحیه رقابت و همکاری

تعداد انجام ۷۵۵۶ تعداد سئوالات ۲۸ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان در روحیه‌ی همکاری و روحیه‌ی رقابت،…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست شخصیت خودشیفته

تعداد انجام ۵۹۳۲ تعداد سئوالات ۴۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان شخصیت خود شیفته چیست ؟ امروزه…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست طردشدگی توسط همسالان

تعداد انجام ۴۹۷۵ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی کودکان هدف تست طردشدگی توسط همسالان ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست عادت های مطالعه پالسانی

تعداد انجام ۱۲۷۳ تعداد سئوالات ۴۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست عادت های مطالعه ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست مدیریت زمان

تعداد انجام ۵۶۷۵ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست مدیریت زمان ارزیابی سنجش…

50,000 تومان