تست های روانشناسیسلامت روانشاخص های mbti

تیپ های شخصیتی هماهنگ با هم (در کار و زندگی و ازدواج)

در ادامه این مطلب از دپارتمان سلامت روان مجله سلامت دکتر بهشتیان به بررسی تیپ های شخصیتی با بحث در مورد سازگاری و اهمیت این مسئله در روابط بین فردی خواهیم پرداخت. همچنین به بررسی عملکردهای شناختی شاخص گونه ی مایرز-بریگز و چگونگی تأثیر آنها بر شخصیت ها و سازگاری شان می پردازیم. پس از آن، در مورد میزان رضایت زوجین عاشق صحبت خواهیم کرد. در پایان، شخصیت هایی که ازنظر شغلی با یکدیگر جور در می آیند را فهرست می کنیم.

تیپ های شخصیتی که با یکدیگر کنار می آیند

شخصیت های MBTI که شبیه به یکدیگر هستند، بیشتر با هم کنار می آیند. در تطبیق افراد مشابه با یکدیگر؛ شخصیت‌های دارای عملکرد حسی و قضاوتی دارای میزان رضایت ۷۹ درصدی (ESTJ، ESFJ، ISTJ، ISFJ)، شخصیت‌های دارای عملکرد شهودی و احساسی دارای ضریب رضایت ۷۳ درصدی (ENFP، INFP، ENFJ، (INFJ، شخصیت‌های دارای عملکرد احساس مشترک دارای ضریب رضایت ۸۶ درصدیESFJ) و INFJ با INFPوINFJ (هستند. عملکردهای شهودی/ حسی/ادراکی دارای ۴۲ درصد ضریب رضایت در مواجهه با شخصیت های احساسی، فکری و قضاوت گر(INFPوENFPباESTJوISTJ)هستند.

برخی از شخصیت‌ها، علیرغم مشابه بودن با یکدیگر سازگار نیستند و دارای ضریب رضایت ۳۳ و ۵۹ درصدی هستند(برای مثال زمانی که تیپ های ISTPو ESTP درکنار ENTP،INTP،ENTJ،وINTJقرار می گیرند).

شخصیت هایی که به عنوان یک تیم در محل کار به خوبی با یکدیگر کار می کنند عبارتند از  ISTJوESTP،ENFPوINFJ، ENTJوESTP، ISFPوESFP،ENTPوENFJ، ISFJوINFP، وESFJوESTJ..

سازگاری و اهمیت آن

بسیاری از افراد علاقمند هستند بدانند که چگونه تیپ های شخصیتی مختلف با یکدیگر کنار می آیند. با آگاهی از این مسئله می توانیم با درک بهتر شخصیت افراد با دوستان، خانواده، همکاران و آشنایان صمیمی خود ارتباط معنادار و بهتری برقرار کنیم. بدین ترتیب، پیش از تصمیم گیری برای قرار ملاقات یا ازدواج، توجه به این نکته مهم است که شخصیت خود و نوع افرادی که با آنها ارتباط برقرار می کنید و با آنها کنار نمی آیید را مشخص کنید.

عملکردهای MBTI

بسیار شنیده‌ایم که افراد متضاد جذب یکدیگر می‌شوند بدین معنی که زوج‌ها از نظر شخصیتی با یکدیگر متناقض هستند، اما همچنان این رابطه برقرار است. یک شنیده دیگر حاکی از اینست که افرادی که دارای شباهت های مشترک هستند، بهتر با هم کنار می آیند، زیرا یکدیگر را بهتر درک می کنند.

به منظور درک اینکه کدام تیپ های شخصیتی با یکدیگر کنار می آیند و کدامیک نه، پژوهشگران مطالعات جالبی را انجام داده اند. بسیاری از این مطالعات بر اساس شاخص تیپ مایرز-بریگز است که بر اساس ۱۶ تیپ شخصیتی ارائه شده توسط کارل یونگ انجام شده است.

بر اساس نظریه مایرز-بریگز، افراد بر اساس نحوه پردازش اطلاعات، سازماندهی افکار و تصمیم گیری با یکدیگر تفاوت دارند. چهار زمینه کلیدی زندگی که شخصیت افراد را از دیگران متمایز می کند شامل موارد زیر است:

برون گرایی/درون گرایی

این بُعد شناختی به جهت گیری کلی فرد نسبت به جهان و چگونگی دریافت انرژی از محیط پیرامون، اشاره دارد. افرادی که برون گراتر هستند از تحریکات بیرونی به ویژه از طریق معاشرت با دیگران انرژی می گیرند. درمقابل، افراد درون گرا از درون خود و تنها با صرف زمان برای افکار و احساسات خود انرژی می گیرند.

حسی/شهودی

این بُعد شناختی به نحوه دریافت یا جمع آوری اطلاعات اشاره دارد. افرادی که توانایی بالایی در حس کردن دارند، اطلاعات را از طریق جزئیات، داده های ملموس و حقایق موجود جمع آوری می کنند. آنها عملی و حال محور هستند. در مقابل، افرادی که از شهود بالایی برخوردارند، بیشتر بر اطلاعات انتزاعی، معانی، احتمالات و برداشت های کلی از چیزها تمرکز می کنند. در واقع آنها واقع بین تر و خلاق تر هستند.

فکری/احساسی

این بعد شناختی بر تصمیم گیری های ما تمرکز دارد. شخصیت های متفکر بر اساس حقایق، منطق و شواهد تصمیم گیری می کنند. در مقابل آنها، افراد احساسی بر اساس ارزش ها، احساسات و ایده های ذهنی خود تصمیم می گیرند.

قضاوت گر/ادراکی

این بعد شناختی نحوه ساماندهی زندگی ما را تعیین می کند. افرادی که ساختارگرا هستند، عاشق نظم و برنامه ریزی اند؛ آنها وظیفه مدار و پایبند به اهداف هستند. در مقابل آنها، افرادی که در بُعد ادراکی قرار دارند، بازتر، منعطف تر، تکانشی تر/خودجوش تر هستند. آنها  در تصمیم گیری گزینه های خود را محدود نمی کنند و پذیرای احتمالات متعدد هستند.

 سازگاری یافته های پژوهشی بین زوج های MBTI

مطالعات قبلی در مورد رضایت زوجین نشان داده است که زوج‌هایی که شباهت‌های بیشتری با هم دارند، احتمالاً بهتر با هم کنار می‌آیند. این به این دلیل است که آنها می توانند ارتباط بازتری باهم داشته باشند و از ارزش ها و علایق یکسانی برخوردارند. حتی در اختلافات نیز آنها می توانند از طریق ارتباط باز با اختلافات شان کنار بیایند. بنابراین، می توان گفت که با وجود اینکه افراد متضاد جذب یکدیگر می شوند، اما از نظر عملی، افرادی که شبیه یکدیگر هستند، زمان بیشتری برای حفظ رابطه خود دارند. این بدان معنا نیست که فرد باید دقیقاً مانند شریک زندگی خود باشد، حتی شباهت های دو عملکرد شناختی برای پیشگیری از تعارض بیش از حد و تضمین یک رابطه ملایم تر کافی است.

تعارض بزرگ‌تر بر اساس ترکیب‌های برون‌گرا و درون‌گرا به وجود می‌آید. این که ما جزو تیپ‌های حسی یا شهودی باشیم، نقش غالبی را در جذب یکدیگر و سبک ارتباطی مشابه ایفا می کند.

عملکردهای قضاوت گر/ادراکی و فکری/حسی تأثیر مهمی بر ترتیب اولویت های زندگی ما و نحوه ارتباط مان با یکدیگر دارد.

 

رابطه و سازگاری تیپ ها
تطبیق ایده آل:مشکلات بسادگی حل می شوند، رشد بطور طبیعی اتفاق می افتد.
تطبیق زیاد:مشکلات نیاز به اندکی سازش دارند.
تطبیق بالقوه:ارزش های مشترک نیاز به تبدیل در تطبیق زیاد دارند.
تطبیق ناسازگار:برای حفظ دوام نیاز به سازش و رسیدگی دارد.
تطبیق کم ایده آل:هردو طرف باید سازش و همدلی داشته باشند.
    کم ایده آل                                               تطبیق های بالقوه                               خیلی ایده آل نوع

سازگاری بین زوج های MBTI

ترکیبات احتمالی زوج های مشابه که احتمالاً موفق خواهند بود شامل موارد زیر است:

 • عملکردهای ادراکی/قضاوت گر در ESTJ، ESFJ، ISTJ، ISFJ رایج هستند. این شخصیت ها متعارف و سنتی هستند و به تعهدات خود بسیار پایبندند. وقتی با افرادی که شبیه خودشان هستند جفت شوند ضریب رضایت ۷۹ درصدی را تجربه می کنند.
 • عملکردهای شهودی/حسی در ENFP، INFP، ENFJ، و INFJ رایج هستند. این شخصیت ها در برقراری ارتباط آزاد هستند و وقت و تلاش خود را در راستای سالم سازی روابط شان می گذارند. زمانی که با افراد مشابه خود جفت می شوند، ضریب رضایت ۷۳ درصدی را تجربه می کنند.
 • تیپ های شهودی/حسی/ادراکی عبارتند از INFP و ENFP . هنگامی که آنها با شخصیت های حسی، فکری و قضاوت گر مانند ESTJ و ISTJ جفت می شوند، در کسب رضایت با مشکل مواجه می شوند، به خصوص که ضریب میزان رضایت آنها تنها ۴۲٪ است. این به این دلیل است که شرکای STJ همسر خود را غیرقابل اعتماد و غیرقابل پیش بینی می انگارند. در حالی که NFPها همسران خود را سنتی گرا و طاقت فرسا معرفی می کنند.
 • وقتی دو شریک دارای یک عملکرد احساسی مشترک باشند، می توانند تمام تلاش و انرژی خود را وقف ایجاد یک رابطه خوب کنند. حتی اگر تفاوت های دیگری هم داشته باشند، می توانند آن تفاوت ها را جبران کنند. شخصیت‌های احساسی، ادراکی و قضاوت گر درمواجهه با شخصیت‌های شهودی، ادراکی و حسی مانند ESFJ و INFJ با ENFP و INFP با میزان رضایت ۸۶٪ از رابطه شان لذت می برند.
 • داشتن ویژگی های مشابه همیشه به این معنا نیست که شرکا از یکدیگر راضی خواهند بود. برای مثال، تیپ‌های حسی، فکری و ادراکی در مواجهه با شخصیت های مشابه خود، میزان رضایت بسیار پایینی در حد ۳۳درصد دارند، به عنوان  مثال؛هنگامی که ISTP و ESTPدرکنار یکدیگر قرار می گیرند. به طور مشابه، شخصیت‌های شهودی و فکری زمانی که با تیپ‌های شخصیتی مشابه مواجه می‌شوند،میزان رضایت شان ۵۹ درصد است، به عنوان مثال؛ ENTP، INTP، ENTJ، و INTJ.

سازگاری بین شرکای کاری MBTI

چند تیپ شخصیتی که در محل کارشان به خوبی با هم کنار می کنند عبارتند از:

 • ISTJ ▪و ESTP به خوبی با یکدیگر کار می کنند. این به این دلیل است که ISTJ یک شخصیت منظم، واقعی و چاره جو است که با شخصیت ESTP که تحلیلگر، اجتماعی و پرانرژی است، جور شده است. به طور خلاصه، ISTJ ها در پس زمینه کار می کنند تا مبنا و بنیان کار را بسازند و ESTP ها برای توسعه/عرضه آن به دیگران کار می کنند.
 •   ENFP ▪و INFJ تیم های خوبی هستند. از آنجایی که ENFP ها خلاق هستند، مهارت های ارتباطی خوبی دارند. در حالی که INFJ ها افرادی هستند که مهارت های خوانش خوبی دارند و به نیازهای دیگران توجه می کنند. آنها با کمک یکدیگر کاری می آفرینند که معنادار و مبتکرانه است.
 • ENTJ▪ها رهبران، متفکران انتقادی،منطقی، عملی و متخصص هستند. آنها به خوبی با ESTP ها که حلال مشکلات طبیعی با ارجحیت ساختار و سازمان هستند، کار می کنند.
 • ISFP ▪شخصیت هایی حامی، سازگار و دلسوز هستند که به خوبی با ESFP کار می کنند و ذهنی باز، پرانرژی و هیجان طلب دارند. آنها با کمک هم آثاری خلق می کنند که توجه دیگران را به خود جلب می کند.
 • ▪رهبران خوب ENTP و حلال مشکل به خوبی با افراد ENFJ کار می کنند و به جنبه احساسی کار خود توجه می کنند. آنها یک تیم عالی و پر انرژی تشکیل می دهند که ایده های خود را به خوبی به دیگران منتقل می کنند.
 •   ISFJ ▪ها شخصیت هایی جزئی نگر، منظم و سودمند برای دیگران هستند. آنها با INFP هایی که مهارت های ارتباطی و خلاقیت خوبی دارند به خوبی کار می کنند.
 •   ESFJ ▪ها افرادی مردم دار، اجتماعی و حساس به نیازهای دیگران هستند. آنها با ESTJ که متفکران منطقی و رهبران طبیعی هستند به خوبی کار می کنند.

سوالات متداول

کدام تیپ های شخصیتی بیشتر در معرض اضطراب قرار دارند؟

مطالعات نشان می دهد که برخی از شخصیت ها دارای ویژگی هایی هستند که آنها را در برابر اضطراب آسیب پذیر می کند. این می تواند شامل افرادی باشد که تمایل به کمال گرایی دارند، عزت نفس پایینی دارند، به راحتی دچار آشفتگی می شوند، بسیار کنترل کننده، خجالتی و کمرو هستند. احتمال بروز علائم اضطراب در این افراد در دوران کودکی و یا در بزرگسالی بیشتر است.

کدام تیپ شخصیتی نادرترین است؟

تیپ شخصیتی INFJ از ۱۶ تیپ شخصیتی مایر بریگ جزو نادرترین تیپ های شخصیتی بشمار می آید که تنها ۱٪ از کل جمعیت INFJ را در بر می گیرند. این افراد شخصیت هایی درونگرا، شهودی، حسی و قضاوت گر هستند.

 کدام تیپ شخصیتی ثروتمندترین است؟

طبق تحقیقات Truity، تیپ های شخصیتی ENTJ ثروتمند و پردرآمد هستند. آنها شخصیت هایی برونگرا، شهودی، متفکر و قضاوت گر هستند. ESTJ ها که شخصیت هایی برونگرا، حسی، متفکر و قضاوت گر هستند حتی بیشتر از یک ESTJ درآمد دارند. آنها تا ۷۷ دلار در سال درآمد دارند. در حالی که ENTJ سالانه ۷۶ هزار دلار درآمد دارد.

آیا تیپ شخصیتی ENFP و ISFP با یکدیگر سازگار هستند؟

بله. ENFP ها و ISFP ها با یکدیگر سازگار هستند. اگرچه آنها شریک ایده آل یکدیگر نیستند، اما باز هم می توانند یک رابطه سالم داشته باشند.آنها هر دو احساساتی هستند، نسبت به دیگران دلسوزی دارند و در دیدگاه های خود انعطاف پذیر هستند. با این حال، با توجه به تفاوت هایشان در نیازشان به اجتماعی شدن، رویکرد تغییر، سبک ارتباطی، و ارجحیت روال زندگی ممکن است برای داشتن یک رابطه هموارتر نیاز به صرف زمان بیشتری داشته باشند.

 آیا تیپ شخصیتی ENFP و ESFP با یکدیگر سازگار هستند؟

ENFP ها و ESFP ها می توانند رابطه سالمی باهم داشته باشند زیرا ارزش های مشابهی دارند، دارای رویکردی مردم محور و بی برنامه/آرام نسبت به زندگی هستند. با این حال، آن‌ها تفاوت‌هایی نیز دارند که مستلزم کار بیشتر است، به‌ویژه در مورد چگونگی درک و حس جهان، سبک ارتباطی و نحوه نگاه آنها به روابط شان.

 

نتیجه گیری

در این مقاله، انواع شخصیت‌هایی که با هم کنار می‌آیند را مورد بحث قرار دادیم. متوجه شدیم که شخصیت‌های MBTI که شبیه یکدیگر هستند، بیشتر با هم کنار می‌آیند. شخصیت‌های دارای عملکرد حسی و قضاوت گر (ESTJ، ESFJ، ISTJ، ISFJ) دارای میزان رضایت ۷۹ درصدی، شخصیت‌های دارای عملکرد شهودی و حسی (ENFP، INFP، ENFJ، و INFJ) دارای میزان رضایت ۷۳ درصدی، شخصیت‌های دارای عملکرد احساس مشترک (ESFJ و INFJ با ENFP و INFP)دارای میزان رضایت ۸۶ درصدی هستند، زمانیکه با افراد مشابه خود مطابقت داده شوند.

شخصیت های شهودی/احساسی/ادراکی دارای ۴۲ درصد میزان رضایت از تطبیق با شخصیت های حسی،فکری و قضاوت گر (INFP و ENFP با ESTJ و ISTJ)هستند. برخی از شخصیت‌ها، علیرغم مشابه بودن، با یکدیگر سازگار نیستند و دارای ضریب رضایت ۳۳ و ۵۹ درصدی هستند (ISTP و ESTP؛ زمانیکه با  ENTP، INTP، ENTJ، و INTJجور می شوند).

شخصیت هایی که بعنوان یک تیم در محل کار بخوبی با یکدیگر کار می کنند عبارتند از ISTJوESTP، ENFPوINFJ، ENTJوESTP، ISFPوESFP، ENTPوENFJ،ISFJوINFP،و ESFJوESTJ.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۹۱ رای
منابع
psychcentraltop1016personalitiestypematchapp
guest
2 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
@_@
@_@
4 ماه قبل

منم…. نفهمیدم

Daniel
Daniel
8 ماه قبل

اکی‌ولی‌من‌نفهمیدم‌چ‌شد…

دکمه بازگشت به بالا