تست های روانشناسیشاخص های mbti

 تیپ شخصیتی ESTP (متقاعد کننده) در تست MBTI

در این مقاله تیپ شخصیتی ESTP به طور کلی مرور خواهد شد. تیپ ESTP یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی در شاخص تیپ شخصیتی مایرز- بریگز (MBTI) است. افراد دارای این تیپ به صورت افرادی معاشرتی، عملگرا و نمایشی توصیف می‌شوند. این افراد اجتماعی از وقت گذراندن با گروه گسترده‌ای از دوستان و آشنایان، لذت می‌برند. آن‌ها به زندگی در زمان حال علاقمند هستند و به جای در نظر گرفتن دیدگاه گسترده، روی جزئیات متمرکز می‌شوند.

افراد دارای این تیپ، افرادی منطقی هستند. آن‌ها در حین تصمیم گیری بیشتر از احساسات فردی به مسائل عینی توجه دارند. آن‌ها علاقه‌ای به برنامه ریزی افراطی ندارند. در عوض به کارهای بداهه و در نظر گرفتن تمامی گزینه‌های موجود، علاقه دارند.

به گفته دیوید کیرسی روانشناس سازنده پرسشنامه Keirsey Temperament Sorter در حدود ۴ تا ۱۰ درصد از جمعیت را تیپ ESTP تشکیل می‌دهد. این تیپ یکی از متداول‌ترین تیپ‌های شخصیت است.

ویژگیهای اصلی تیپ شخصیتی ESTP

این تیپ بیشتر دارای ویژگیهای مبتنی بر گرایش حسی برونگرا است. آن‌ها متفکران قاطع با مهارتهای قدرتمند هستند. تیپ‌های ESTP دارای گرایش‌های زیر هستند:

 • به سرعت تصمیم می‌گیرند: آن‌ها در صورت مواجه با مشکلات به سرعت واقعیت‌ها را بررسی می‌کنند و به سریعترین راه حل می‌رسند. آن‌ها به جای اینکه وقت زیادی را صرف برنامه ریزی کنند به بداهه پردازی علاقه دارند.
 • به مفاهیم عملی بیشتر از مفاهیم انتزاعی اهمیت می‌دهند: تیپ‌های ESTP چندان از نظریه‌ها یا مفاهیم انتزاعی استفاده نمی‌کنند. آن‌ها افرادی عملگرا هستند که به اطلاعات روراست علاقه دارند تا بتوانند به طور منطقی به آنها فکر کنند و فوراً براساس آن‌ها عمل کنند.
 • مهارت‌های اجتماعی قدرتمندی دارند: آن‌ها بسیار هوشیار هستند و به بسیاری از جزئیاتی که از دیدرس دیگران خارج است، توجه می‌کنند. دیگران گاهی اوقات آنها را به صورت آدم‌های حرافی توصیف می‌کنند که بسیار متقاعد کننده صحبت می‌کنند. آن‌ها در موقعیت‌های اجتماعی همیشه در گفتگوها چند قدم جلوتر به نظرمی‌رسند.
 • بیشتر تکانشی عمل می‌کنند: تیپ‌های ESTP اهل برنامه ریزی نیستند. آن‌ها در لحظه واکنش نشان می‌دهند و می‌توانند کاملاً تکانشی عمل کرده و ریسک پذیر هستند. همین رفتار چشم بسته مشکل ساز است؛ چون از حرفها و کارهایشان پشیمان می‌شوند.

یکی از برداشت‌های نادرست در مورد ESTP ها، بی پروایی آنها است. آن‌ها به ندرت بی پروا عمل می‌کنند. آن‌ها در اغلب موارد به سرعت براساس برداشت‌ها و منطق شخصی خودشان عمل می‌کنند.

نقاط قوت

نقاط ضعف

·      معاشرتی، بامزه، پرانرژی

·      اثرگذار و متقاعد کننده

·      عملگرا

·      سازگار و مدیر

·      با ملاحظه

تکانشی

رقابتی

غالباًً نمایشی رفتار می‌کنند.

به سرعت دلزده می‌شوند.

بی احساس

کارکردهای شناختی

طبق پرسشنامه MBTI، شخصیت متشکل از کارکردهای ذهنی مختلف (حسی، فکری، شهودی و احساسی) است که به سمت درون (درونگرا) یا بیرون (برونگرا) هدایت شده‌اند. برجسته‌ترین جنبه شخصیت، نقش مهم‌تری در شخصیت دارد و کارکرد بعدی از آن حمایت می‌کند. کارکردهای سوم و پست‌تر هم اثرات کمتری دارند.

کارکرد غالب: حسی برونگرا

برونگراها از تعامل اجتماعی انرژی می‌گیرند. به همین دللی افرادی معاشرتی، تعاملی و اهل ماجراهایی جدید هستند. گرایش بیشتری به دنیای بیرون به خاطر دریافت محرکهای حسی بیشتر است.

 • متمرکز بر واقعیت: از آنجا که این تیپ روی زمان حال متمرکز است، واقع گرا محسوب می‌شود. آن‌ها به تصاویر، صداها و تجارب اطرافشان علاقمند هستند و گرایش کمی به خیالپردازی و رویا پردازی دارند.
 • ماجراجویی: این افراد حسی به دنبال لمس کردن، شنیدن، چشیدن و دیدن هر چیزی هستند که توجهشان را جلب کرده است. در هنگام یادگیری هم فقط به خواندن و شنیدن اکتفا نمی‌کنند و خودشان باید آن را تجربه کنند.
 • انرژی بالا: تیپ‌های ESTP انرژی زیادی دارند پس از محیطهای کسل کننده یا از موقعیت‌های یادگیری حاوی حجم بالای اطلاعات نظری، خسته می‌شوند.
 • عملگرا هستند: آن‌ها مجریان خوبی هستند. آن‌ها مستقیماً وارد عمل می‌شوند و در حین انجام کارها، خطرپذیر هستند. آن‌ها از فعال بودن لذت می‌برند و به فعالیتی که حس کاربردی بودن و بهره وری به آن‌ها می‌دهد، علاقمند هستند. برای مثال از ورزش‌های تکراری یا دویدن روزانه روی تردمیل خسته می‌شوند. آن‌ها به دنبال فعالیتهای جدید یا مفید می‌روند.

کارکرد کمکی: متفکر درونگرا

تیپ‌های ESTP در حین قضاوت در مورد امورات دنیوی روی دنیای درونشان متمرکز شده و اطلاعات را به طور منطقی پردازش می‌کنند. از آنجا که این جنبه از شخصیت به صورت درونگرا است به همین دلیل این افراد به سرعت متوجه آن نمی‌شوند.

 • بسیار منظم: این حس کنترل درونی باعث خود نظم دهی به تیپ‌های ESTP می‌شود. آن‌ها مهارت فعالیت مستقل را دارند و برای رسیدن به هدفشان به خوبی عمل می‌کنند.
 • بسیار هوشیار: آن‌ها مهارتهای خوبی در زمینه مشاهده گری دارند و چیزهایی که دیگران نادیده می‌گیرند را به خوبی درک می‌کنند. آن‌ها با کمک منطق می‌توانند اطلاعات دریافتی را بررسی کنند و به راه حل‌های عملی و فوری برسند.

کارکرد سوم: احساسی برونگرا

این کارکرد روی ایجاد همرنگی اجتماعی و روابط با دیگران متمرکز است. با اینکه هیجانها قویترین جنبه شخصیتی ESTP ها نیستند ولی آنها به تعامل اجتماعی بسیار نیاز دارند.

 • معاشرتی: آن‌ها از مرکز توجه بودن لذت می‌برند و به خوبی می‌توانند روابط دوستانه‌ای را با سایر افراد تشکیل دهند.
 • جلب رضایت دیگران: با اینکه تیپ ESTP بسیار اجتماعی است ولی گاهی اوقات برای در میان گذاشتن عقاید و قضاوت‌هایش با دیگران چندان راحت نیستند. آن‌ها به جای اینکه به نفع خودشان عمل کنند؛ روی جلب رضایت دیگران و حفظ همرنگی متمرکز است. شاید بارها نیازهای خودشان را برای شاد کردن دیگران نادیده بگیرند.
 • بشر دوستانه: این جنبه از شخصیت ESTP ها هم آنها را در جهت کمک به دیگران برای ساختن دنیایی بهتر سوق می‌دهد. آن‌ها نگران دیگران هستند و می‌توانند راه حل‌های عملی مشکلات را پیدا کنند.

کارکرد پست‌تر: شهودی درونگرا

این جنبه از شخصیت روی بررسی اطلاعات برای مشاهده الگوها و رسیدن به حس درونی در مورد موقعیت‌های پیش‌رو متمرکز است. آن‌ها با این کارکرد می‌توانند داده‌های ورودی را بررسی نموده و آینده را پیش بینی کنند.

 • جستجوی روابط: آن‌ها به دنبال روابطی هستند که آنها را به برداشت‌های مناسبی از احتمالات آتی خواهد رساند.
 • گاهی اوقات به واکنش‌های غریزی اعتماد ندارد: شهود جنبه قدرتمندی از شخصیت ESTP ها نیست ولی گاهی اوقات می‌توانند واکنش‌های غریزی نه چندان خوبی را به موقعیت نشان دهند. به همین دلیل حس می‌کنند که حس غریزی چندان خوبی ندارند.

از آنجا که این جنبه شخصیتی چندان قدرتمند نیست گاهی اوقات به نقطه ضعفشان تبدیل می‌شود. هنگامیکه این جنبه به خوبی توسعه یابد به افرادی با بصیرت قوی می‌رسیم که می‌توانند از آموخته‌های حسی خودشان در جهت جستجوی الگوها و برقراری روابط میان آنها استفاده کنند. افرادیکه این جنبه در آنها ضعیف است در قضاوتهایی که تحت حمایت شواهد کافی قرار ندارد، دچار لغزش می‌شوند.

تیپ‌های شخصیتی ESTP معروفی که احتمالاً می‌شناسید

·      دونالد ترامپ، تاجر و رئیس جمهور ایالات متحده

·      مدونا، خواننده

·      ارنست همینگوی، رمان نویس

·      توماس ادیسون، مخترع

·      کاپیتان جیمز تی، کیرک، شخصیت داستان Star Trek

روابط فردی

تیپ‌های شخصیتی ESTP به عنوان افرادی برونگرا از آدم‌های اطرافشان انرژی می‌گیرند. این تیپ در موقعیت‌های اجتماعی به عنوان افرادی بامزه، دوستانه و مجلس گرم کن شناخته می‌شود.

 • مهارت‌های تعاملی قدرتمند: به گفته کیرسی افراد دارای این تیپ شخصیتی به خوبی دیگران را تحت تأثیر قرار می‌دهند. آن‌ها در تعامل با دیگران خبره هستند و توانایی طبیعی برای درک و برقراری تعاملات غیرکلامی دارند.
 • مشکلات تعهدی: با اینکه با دیگران خیلی خوب رفتار می‌کنند ولی زندگی در لحظه را دوست دارند که همین امر تعهد نسبت به رابطه را برایشان دشوار می‌کند. چون خیلی روی زمان حال متمرکز هستند فکر کردن به برنامه‌های بلندمدت برایشان دشوار است.
 • بی احساس به نظر می‌رسند: گاهی اوقات ESTP ها در کنار آمدن با افکار و احساسات دیگران مشکل دارند. گاهی اوقات چیزهایی می‌گویند که آنها را افرادی بی عاطفه نشان می‌دهد پس باید بیشتر به دوستان و همکارانشان توجه کنند.

آینده شغلی

طبق پرسشنامه MBTI، هر تیپ شخصیتی دارای اولویت‌ها و نقاط قوت خاص خودش است که با حرفه یا شغل خاصی هماهنگ است. تیپ شخصیتی ESTP از تعامل با دیگران انرژی می‌گیرد، پس در مشاغل نیازمند تعامل با دیگران بهتر عمل می‌کنند. آن‌ها علاقه‌ای به کارهای تکراری و یکنواخت ندارند؛ پس کارهای متغیر و سریع برایشان مناسب است.

آن‌ها دارای ویژگیهای شخصیتی مختلفی هستند که آنها را مناسب مشاغل خاصی می‌کند. آنها به خاطر داشتن مهارتهای تعاملی قدرتمند در مشاغل مرتبط با فروش و بازاریابی موفق هستند.

از آنجا که افرادی عملگرا و مدبر هستند؛ در سمت‌های پاسخگویی که به تفکر و واکنش سریع نیاز دارد مثل پرسنل اورژانس پزشکی و افسران پلیس، موفق‌تر هستند.

حرفه‌های محبوب برای تیپ ESTP

 •   تکنسین پشتیبانی کامپیوتر
 •  بازرس
 •  کارآفرین
 • پیراپزشک
 • افسر پلیس
 •  نمایندگی فروش

نکاتی برای تعامل با ESTP

اگر دوست، همکار، یک عزیر یا همسرتان دارای تیپ  ESTP است؛ پس برای بهبود ارتباط و تعامل خودتان با او می‌توانید کارهای خاصی انجام دهید. یادگیری بیشتر در مورد ویژگیهای این تیپ شخصیتی به شما در جهت درک بهتر آنها کمک خواهد کرد.

دوستی

تیپ‌های ESTP تشنه ماجراجویی هستند. پس با رقم زدن تجارب جدید یا برنامه‌های هیجانی، جدید و چالشی می‌توانید به بهترین دوست این تیپ شخصیتی تبدیل شوید.

والدگری

کودک ESTP به ماجراجویی پرداخته و کودکی مستقل است. پس والدینش باید محدودیت‌هایی را مشخص کنند و نظم پایدار و منصفانه‌ای را اعمال نمایند. افراد دارای این تیپ شخصیتی باید با فعالیت زیاد سرشان را گرم کنند ولی چون از کارهای تکراری زود خسته می‌شوند، قرارگیری در موقعیت کلاسی برایشان دشوار است.

روابط زناشویی

تیپ‌های شخصیتی ESTP عاشق سرگرمی و هیجان هستند ولی از کارهای یکنواخت دلزده می‌شوند. آن‌ها از بحث‌های طولانی و فلسفی لذت نمی‌برند؛ ولی بحث در مورد علایق مشترک را دوست دارند. همسری که این تیپ را دارد امورات را روزمره بررسی می‌کند؛ با تعهدات با بلندمدت مشکل دارد و به سختی برای آینده برنامه ریزی می‌کند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۷۲ رای
منابع
12
guest
2 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهسا
مهسا
8 ماه قبل

شما رو نمیدونم ولی من آدمای دورو برم برام خسته کنندن‌
اونا میتونن یکساعت رو یه صندلی بشینن
اونا میتونن دو رو باشن
اونا میتونن حوصله سر بر باشن
اونا حتی از ترساشون‌ هم میترسن
اونا جیغ نمیکشن
اونا عاشق سرعت نیستن
اونا کنجکاو نیستن
ولی در عوضش
اگر بخندیم میگن بی شخصیت
اگر رک و راست بهشون واقعیت و بگیم میشیم کم شعور
اگر سوال بپرسیم میگن فضول
اصلا….اصلا مگه میشه معلم باشی و هر روز یه درس و چهار بار توضیح بدی و این روند سال ها طول بکشهههههه

ضضضضض
ضضضضض
پاسخ به  مهسا
7 ماه قبل

از ترساشون میترسن

دکمه بازگشت به بالا