تست های روانشناسیشاخص های mbti

تیپ شخصیتی ENTJ (فرمانده) در تست MBTI

در این مقاله درباره تیپ شخصیتی ENTJ صحبت می کنیم. تیپ شخصیتی ENTJ یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی در شاخص تست MBTI است. این پرسشنامه شخصیتی پرطرفدار به وسیله ایزابل مایرز و مادرش کاترین بریگز طراحی شد. این ابزار ارزیابی مبتنی بر نظریه تیپ‌های شخصیتی کارل یونگ است. سایر افراد غالباً یکدیگر را با تیپ‌های شخصیتی مثل جسور، دارای اعتماد به نفس و رک توصیف می‌کنند.

به گفته دیوید کرسی روانشناس، تیپ شخصیتی ENTJ بسیار نادر است و تنها کمی بیش از ۲ درصد جمعیت را در بر می‌گیرد.

ویژگیهای اصلی تیپ شخصیتی ENTJ

 • افراد دارای این تیپ شخصیتی از وقت گذرانی در کنار دیگران لذت می‌برند. آن‌ها مهارتهای کلامی و تعاملی قدرتمندی دارند که به آنها انرژی می‌دهد.
 • تیپ شخصیتی ENTJ بیشتر از تمرکز روی زمان حال، به تفکر در مورد آینده علاقمند است. آن‌ها در اغلب مواقع اطلاعات انتزاعی و نظری را جالب‌تر از جزئیات دقیق می‌دانند.
 • آن‌ها در حین تصمیم گیری بیشتر روی اطلاعات منطقی و انتزاعی تأکید می‌کنند. احساسات شخصی و هیجانات دیگران چندان روی تصمیم گیری آنها اثر گذار نیست.
 • تیپ‌های شخصیتی ENTJ از توان برنامه ریزی عالی برخوردارند. تصمیم گیری‌ها و داشتن برنامه یا مجموعه فعالیت‌های برنامه ریزی شده حس کنترل روی اوضاع و پیش بینی پذیری را به آنها می‌دهد.
 • آن‌ها بسیار منطقی هستند، به خوبی مشکلات را تشخصی می‌دهد و مسؤلیت پذیر هستند. این گرایش‌ها آنها را به رهبرانی عالی تبدیل کرده که روی حل کارآمد مشکلات متمرکز هستند.
 • یکی از برداشت‌های نادرست در مورد ENTJ ها، سرد و بی رحم بودنشان است.

شاید آنها میانه خوبی یا هیجانات ندارند ولی این به معنای بی رحم و ظالم بودنشان نیست. مستعد پنهان کردن هیجانات و احساساتشان هستند چون آن را در حکم نقطه ضعفشان می‌دانند که باید از دیگران پنهانش کنند.

نقاط قوت نقاط ضعف
 • مهارت‌های رهبری قدرتمند
 • دارای اعتماد به نفس
 • منظم
 • تصمیم گیری عالی
 • قاطع و صریح
 • مهارتهای ارتباطی قوی
 • بی صبر
 • یک دنده
 • بی عاطفه
 • پرخاشگر
 • متعصب

کارکردهای شناختی

پرسشنامه MBTI مبتنی بر نظریه شخصیتی یونگ است و شخصیت را مرکب از کارکردهای شناختی مختلف می‌داند. این کارکردها در وهله اول به سمت بیرون (برونگرا) یا درون (درونگرا) متمرکز هستند. هر کدام از آنها در مورد نحوه درک دنیا و اتخاذ تصمیم‌ها هستند. کارکرد غالب به عنوان برجسته‌ترین جنبه شخصیت محسوب می‌شود و کارکرد کمکی هم نقش حمایتی دارد. کارکرد سوم هم اثر ضعیف‌تری دارد؛ ولی می‌تواند تحت شرایط استرس زا، آشکارتر شود. کارکرد پست‌تر در وهله اول به صورت ناخودآگاه است و در اغلب مواقع به صورت نقطه ضعف محسوب می‌شود. افراد با کمک توسعه این جنبه های شخصیتی می‌توانند به شخصیت متعادل‌تری برسند.

کارکرد غالب: متفکر برونگرا (Extraverted Thinking)

 • این نوع ENTJ به دستورالعملهایی که روش تصمیم گیری و قضاوت را نشان می‌دهند؛ علاقمند است.
 • این ENTJ ها بدون گوش دادن، اول از همه تمایل به حرف زدن دارند و قبل از اینکه تمامی جوانب یک موقعیت را در نظر بگیرند؛ به قضاوتهای شتابزده روی می‌آورند.
 • با اینکه تمایل به قضاوت شتابزده دارند؛ ولی بسیار منقطی و عینی عمل می‌کنند. آن‌ها روی اعمال نظم و استانداردها بر جهان اطرافشان متمرکز هستند. تعیین اهداف قابل اندازه گیری برایشان مهم است.

کارکرد کمکی: شهودی درونگرا (Introverted Intuition)

 • افراد با این نوع تیپ شخصیتی روی آینده متمرکز هستند و همواره در حین تصمیم گیری، احتمالات را در نظر می‌گیرند.
 • تیپ‌های ENTJ به آینده می‌اندیشند و ترسی از تغییر ندارند. آن‌ها به غرایزشان اعتماد می‌کنند ولی از نتیجه گیری شتابزده اجتناب می‌نمایند.

کارکرد سوم: حسی برونگرا (Extraverted Sensing)

 • این کارکرد شناختی ذوق اکتشاف را به تیپ ENTJ می‌دهد. آن‌ها از تجارب جدید لذت می‌برند و گاهی اوقات هم به رفتارهای هیجان طلبانه روی می‌آروند.
 • از آنجا که تمرکز حسی آنها به سمت بیرون است، زیبایی‌های زندگی را درک می‌کنند. آن‌ها در اغلب مواقع دور و برشان را پر از چیزهای جالب و جذاب می‌کنند.

کارکرد آخر : احساسی درونگرا (Introverted Feeling)

 • کارکرد احساسی درونگرا روی احساسات و ارزش‌های درونی متمرکز است. هیجان‌ها حوزه‌ای دشوار برای ENTJ ها است و غالباً درکی از این بعد شخصیتشان و اثرگذاری آن بر فرایند تصمیم گیری خودشان، ندارند.
 • هنگامیکه این جنبه از شخصیت ENTJ ها ضعیف است؛ آنها در مواقعی که باید واکنش عاطفی نشان دهند؛ دستپاچه شده و احساس ناخوشایندی پیدا می‌کنند.

تیپ‌های ENTJ معروفی که احتمالاً می‌شناسید

 • فرانکلین روزولت، رئیس جمهور ایالات متحده
 • بیل گیتس، مؤسس مایکروسافت
 • ونس لومباردی، مربی فوتبال
 • کارل ساگان، فضانورد
 • لکس لوتور، شخصیت سوپرمن

روابط فردی

ار آنجا که تیپ‌های ENTJ، برونگرا هستند، از معاشرت اجتماعی، انرژی می‌گیرند (برخلاف درونگراها که در طول معاشرت اجتماعی، انرژی از دست می‌دهند). آن‌ها عاشق گفتگو و بحث‌های پرشور هستند. در برخی موارد، سایر افراد، محصور اعتماد به نفس و مهارتهای کلامی قوی در بین ENTJ ها می‌شوند. آن‌ها در هنگامیکه به ایده خوبی می‌رسند؛ حس می‌کنند که باید دیدگاهشان را با دیگران در میان بگذارند.

آن‌ها با وجود توانایی‌های کلامی؛ همیشه قادر به درک هیجانهای دیگران، نیستند. ابراز هیجان برایشان در اغلب موارد دشوار است و گرایش آنها برای بحث کردن، آنها را افرادی پرخاشگر و علاقمند به بحث و جدل نشان می‌دهد. ما با تفکر هشیارانه نسبت به نحوه احساسات دیگران می‌توانیم بر این مشکل غلبه کنیم.

شاید آنها برای درک کردن یا همراهی با تیپ‌های شخصیتی بسیار حساس با مشکل مواجه شوند. با اینکه این تیپ‌های شخصیتی، برونگرا هستند ولی اهل ابراز هیجانات نیستند و به همین دلیل هم شاید دیگران آنها را افرادی بی احساس بدانند.

آینده شغلی

تیپ‌های ENTJ به لطف قرارگیری در کانون توجه، توانایی برقراری ارتباط و تمایل برای اتخاذ تصمیم‌های فوری به طور طبیعی تمایل به پذیرش نقش‌های رهبری دارند.

گاهی اوقات این افراد بدون اینکه بفهمند، ناگهان خودشان را در مقام کنترل گروهی از افراد می‌بینند. آن‌ها عاشق سازماندهی و نظم هستند و در قبول سرپرستی و هدایت سایرین فوق العاده عمل میکنند. آن‌ها به گروهها در جهت انجام وظایف و دستیابی به اهداف به خوبی کمک می‌کنند. آن‌ها به سرعت می‌توانند نیازها را شناسایی کرده، طرح و برنامه اقدامات را مشخص نموده و وظایف اعضای گروه را به آنها محول ‌کنند.

تیپ‌های ENTJ در مشاغل بسیار سازمان یافته به همراه بخش‌های بسیار متنوع، موفق هستند. مشاغلی که امکان ملاقات و تعامل با تعداد افراد زیادی را فراهم می‌کند؛ برایشان ایده آل است. افراد دارای این تیپ شخصیتی، مهارت‌های زیادی از جمله مهارتهای عالی رهبری و روابط بین فردی را دارند؛ به سختکوشی معتقدند و برای آینده به خوبی برنامه ریزی می‌کنند.

مشاغل مناسب برای تیپ ENTJ

مدیر منابع انسانی

مدیر عامل یا مدیر شرکت

وکیل

دانشمند

توسعه دهنده نرم افزار

تحلیلگر کسب و کار

کارآفرین

استاد دانشگاه

نکاتی برای تعامل با ENTJ ها

دوستی ENTJ

تیپ‌های ENTJ افرادی اجتماعی و عاشق گفتگو هستند. با اینکه شاید اهل بحث و جدل به نظر برسند ولی این تنها بخشی از سبک ارتباطی آنها است و نباید این رفتار آنها را به خودتان بگیرید. آن‌ها به راحتی با افرادی که علایق و دیدگاههایشان را با آنها در میان می‌گذارند؛ دوست می‌شوند و با شناخت افراد بسیار درونگرا، حساس یا عاطفی هم مشکل دارند.

والدگری ENTJ

والدین کودکان ENTJ باید بدانند که کودکشان می‌خواهد مستقل باشد و به لحاظ منطقی هم فردی کنجکاو است. به کودکانتان اجازه دهید تا کنجکاوی خودشان را دنبال کنند. اگر می‌خواهید کودکتان نقش خاصی را قبول کند پس باید استدلال خودتان را برایش توضیح دهید.

با صحبت آزادانه در مورد احساسات کودکتان به او اجازه دهید تا به شناخت هیجانی بهتری رسیده و آن را توسعه دهد. به احساسات مختلف افراد در قبال تجارب مختلف، اشاره کنید تا کودک ENTJ بهتر بتواند هیجان‌های خودش و دیگران را تفسیر کند.

روابط ENTJ

معشوق دارای تیپ ENTJ در اغلب مواقع فردی کاملاً سلطه طلب در روابط زناشویی دیده می‌شود. برای این افراد مواجهه با هیجانها چندان طبیعی به نظر نمی‌رسد؛ پس شاید افرادی بی ملاحظه نسبت به احساسات شریک زندگی به نظر برسند. باید بدانید که این امر به معنای بی احساس بودن ENTJ ها نیست. آن‌ها باید کاملاً احساس راحتی کنند تا بتوانند هیجانها و عواطفشان را به خوبی ابراز کنند. آن‌ها نسبت به روابطشان، کاملاً متعهد هستند و همواره به دنبال روش‌های تقویت روابط می‌گردند. اگر مشکلی با همسرتان دارید پس روراست و صادقانه به او بگویید. او به جای حدس زدن حقیقت به شنیدنش علاقه دارد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱۰۶ رای
منابع
12
guest
10 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
اناهبتا
اناهبتا
4 ماه قبل

من Entjهستم و همه ی ویژگی های ذکر شده به جز پرخاشگر رو قبول دارم

مبینا
مبینا
پاسخ به  اناهبتا
1 ماه قبل

همه این گفته ها مخصوصا پرخاشگرو قبول دارم😂

Setayesh
Setayesh
4 ماه قبل

اره منم یه entj هستم. خب خوبی این تایپا اینه که رهبر خوبیم و برنامه ریزی عالی دارم و ببشتر این تایپا جذاب و با اعتماد به نفس هستن. و خب بدی های کمی هم دارم اینه که لجباز و یه دنده هستم و از ادمایی که هی غرغر میکنن و هی میگن نمیتونم و اینا بدم میاد و نمیتونم تحملشون کنم🤦🏻‍♀️

الف میم
الف میم
5 ماه قبل

منم entjهستم
از خوبیاش نمیدونم(هدف داشتناعتماد به نفس رهبری که عاشقشم و سخت تلاش کردن مستقل بودن)
بدیاش که الان درگیرشم کنترل خشم و هم کلام شدن با یه مشت احمق که نمیفهمن دغدغدت چیه

Sultani7
Sultani7
8 ماه قبل

درود من برای کارم برنامه ریزی میکردم و ازاین رو استادم چندین تست ازم گرفتن . و ۹۹.۹۹ این تیپ شخصیتی منه و. خیلی خوشحالم متوجه شدم .و روی کارم و زندگیم تاثیر کاملا مثبتی گذاشته ..

zahra
zahra
8 ماه قبل

این تست، تست رفتار شناسی هستش نه شخصیت

محدثه
محدثه
1 سال قبل

من یک فرد ENTj.Aهستم یک فرمانده

رهام
رهام
پاسخ به  محدثه
10 ماه قبل

جوری فاز گرفته اینگار سپاه داره😐

karen
karen
پاسخ به  رهام
8 ماه قبل

هستش لابد

I'm the Queen world
I'm the Queen world
1 سال قبل

من یه فرد ENTJ هستم مطالبتون واقعا عالی بود ممنون

دکمه بازگشت به بالا