جدول تمرینات

جدول تمرینات فایل های ضمیمه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این…

150,000 تومان
50%
تخفیف

خود هیپنوتیزم 3 (جنگل)

تمرین عملی فایل صوتی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره…

150,000 تومان
50%
تخفیف

خود هیپنوتیزم 4 (دریا)

تمرین عملی فایل صوتی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره…

150,000 تومان
50%
تخفیف

خودهیپنوتیزم 1

تمرین عملی 1 ویدئو در طول هفته حداقل 4 بار انجام دهید خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

150,000 تومان
50%
تخفیف

خودهیپنوتیزم 2

تمرین عملی فایل صوتی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره…

150,000 تومان

خودهیپنوتیزم 5 (تمرین گسترده)

تمرین عملی فایل صوتی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره…

150,000 تومان
دوره افزایش اعتماد به نفس
50%
تخفیف

دوره افزایش اعتماد به نفس

امکانات و قیمت پکیج های مختلف پکیج 1 2050000 تومان 11 هفته دوره درمانی ارتباط با دکتر بهشتیان : ندارد…

1,525,000 تومان
50%
تخفیف

دوره افزایش اعتماد به نفس (ماه اول)

نتایج نظر سنجی شرکت کنندگان دوره میزان رضایت از دوره 91.75% میزان رضایت از پشتیبانی دوره 90.1% دوره را به…

1,075,000 تومان
50%
تخفیف

دوره افزایش اعتماد به نفس (ماه دوم)

نتایج نظر سنجی شرکت کنندگان دوره میزان رضایت از دوره 91.75% میزان رضایت از پشتیبانی دوره 90.1% دوره را به…

1,075,000 تومان
50%
تخفیف

دوره افزایش اعتماد به نفس (ماه سوم)

نتایج نظر سنجی شرکت کنندگان دوره میزان رضایت از دوره 91.75% میزان رضایت از پشتیبانی دوره 90.1% دوره را به…

1,075,000 تومان
دوره درمان اختلال نعوظ بدون دارو
50%
تخفیف

دوره درمان اختلال نعوظ بدون دارو

دوره درمان اختلال نعوظ اختلال نعوظ چیست؟ اختلال نعوظ ناتوانی در رسیدن به نعوظ و یا حفظ نعوظ آلت تناسلی…

925,000 تومان
دوره درمان اضطراب
50%
تخفیف

دوره درمان اضطراب (3 ماهه) بکاپ

امکانات و قیمت پکیج های مختلف پکیج 1 3380000 تومان 10 هفته دوره درمانی ارتباط با دکتر بهشتیان در طول…

780,000 تومان
50%
تخفیف

دوره درمان اضطراب (ماه اول)

امکانات و قیمت پکیج های مختلف ماه اول با پشتیبانی 1460000 تومان 4 هفته اول دوره درمانی ارتباط با دکتر…

1,075,000 تومان
50%
تخفیف

دوره درمان اضطراب (ماه اول)

نتایج نظر سنجی شرکت کنندگان دوره​ میزان رضایت از دوره 92.04% میزان رضایت از پشتیبانی دوره 90.37% دوره را به…

1,075,000 تومان
50%
تخفیف

دوره درمان اضطراب (ماه دوم)

نتایج نظر سنجی شرکت کنندگان دوره​ میزان رضایت از دوره 92.04% میزان رضایت از پشتیبانی دوره 90.37% دوره را به…

1,075,000 تومان
50%
تخفیف

دوره درمان اضطراب (ماه سوم)

نتایج نظر سنجی شرکت کنندگان دوره​ میزان رضایت از دوره 92.04% میزان رضایت از پشتیبانی دوره 90.37% دوره را به…

1,075,000 تومان
دوره درمان پانیک
50%
تخفیف

دوره درمان پانیک (3 ماهه) بکاپ

امکانات و قیمت پکیج های مختلف پکیج 1 3380000 تومان 10 هفته دوره درمانی ارتباط با دکتر بهشتیان در طول…

780,000 تومان
50%
تخفیف

دوره درمان پانیک (ماه اول)

امکانات و قیمت پکیج های مختلف ماه اول با پشتیبانی 1460000 تومان 4 هفته اول دوره درمانی ارتباط با دکتر…

1,075,000 تومان
50%
تخفیف

دوره درمان پانیک (ماه اول)

نتایج نظر سنجی شرکت کنندگان دوره میزان رضایت از دوره 92.04% میزان رضایت از پشتیبانی دوره 90.37% دوره را به…

1,075,000 تومان
50%
تخفیف

دوره درمان پانیک (ماه دوم)

نتایج نظر سنجی شرکت کنندگان دوره میزان رضایت از دوره 92.04% میزان رضایت از پشتیبانی دوره 90.37% دوره را به…

1,075,000 تومان
50%
تخفیف

دوره درمان پانیک (ماه سوم)

نتایج نظر سنجی شرکت کنندگان دوره میزان رضایت از دوره 92.04% میزان رضایت از پشتیبانی دوره 90.37% دوره را به…

1,075,000 تومان
50%
تخفیف

دوره درمان زود انزالی بدون دارو (ماه اول )

امکانات و قیمت پکیج های مختلف ماه اول دوره 560000 تومان 4 هفته اول دوره ارتباط با دکتر بهشتیان :…

425,000 تومان
درمان زودانزالی 2
50%
تخفیف

دوره درمان زود انزالی بدون دارو (ماه دوم)

امکانات و قیمت پکیج های مختلف پکیج 1 1050000 تومان 6 هفته دوره درمانی ارتباط با دکتر بهشتیان : ندارد…

525,000 تومان
50%
تخفیف

دوره درمان وسواس فکری عملی

امکانات و قیمت پکیج های مختلف ماه اول با پشتیبانی 1460000 تومان 4 هفته اول دوره درمانی ارتباط با دکتر…

1,075,000 تومان
دوره درمان وسواس فکری عملی
50%
تخفیف

دوره درمان وسواس فکری عملی (3 ماهه) بکاپ

امکانات و قیمت پکیج های مختلف پکیج 1 3380000 تومان 10 هفته دوره درمانی ارتباط با دکتر بهشتیان در طول…

780,000 تومان
50%
تخفیف

دوره درمان وسواس فکری عملی (ماه اول)

نتایج نظر سنجی شرکت کنندگان دوره میزان رضایت از دوره 92.04% رضایت از پشتیبانی دوره 90.37% دوره را به کسی…

1,075,000 تومان
50%
تخفیف

دوره درمان وسواس فکری عملی (ماه دوم)

نتایج نظر سنجی شرکت کنندگان دوره میزان رضایت از دوره 92.04% رضایت از پشتیبانی دوره 90.37% دوره را به کسی…

1,075,000 تومان
50%
تخفیف

دوره درمان وسواس فکری عملی (ماه سوم)

نتایج نظر سنجی شرکت کنندگان دوره میزان رضایت از دوره 92.04% رضایت از پشتیبانی دوره 90.37% دوره را به کسی…

1,075,000 تومان
دوره درمان شفای تله کمال گرایی
50%
تخفیف

دوره شفای تله کمال گرایی

امکانات و قیمت پکیج های مختلف پکیج 1 910000 تومان 8 هفته دوره درمانی ارتباط با دکتر بهشتیان در طول…

725,000 تومان
دوره شفای تله مهرطلبی و وابستگی
50%
تخفیف

دوره شفای تله مهرطلبی و وابستگی

امکانات و قیمت پکیج های مختلف پکیج 1 860000 تومان 8 هفته دوره درمانی ارتباط با دکتر بهشتیان در طول…

725,000 تومان
دوره شفای تله نقص و شرم
50%
تخفیف

دوره شفای تله نقص و شرم

امکانات و قیمت پکیج های مختلف پکیج 1 890000 تومان 8 هفته دوره درمانی ارتباط با دکتر بهشتیان در طول…

725,000 تومان
دوره لاغری بی بازگشت
50%
تخفیف

دوره لاغری بی بازگشت با هیپنوتیزم (ماه اول)

امکانات و قیمت پکیج های مختلف پکیج 1 1580000 تومان 9 هفته دوره درمانی ارتباط با دکتر بهشتیان در طول…

795,000 تومان
دوره لاغری بی بازگشت
50%
تخفیف

دوره لاغری بی بازگشت با هیپنوتیزم (ماه دوم )

امکانات و قیمت پکیج های مختلف پکیج 1 1280000 تومان 9 هفته دوره درمانی ارتباط با دکتر بهشتیان در طول…

795,000 تومان
50%
تخفیف

شفای کودک درون (ماه اول)

امکانات و قیمت پکیج های مختلف پکیج 1 1280000 تومان 8 هفته دوره درمانی ارتباط با دکتر بهشتیان در طول…

500,000 تومان
50%
تخفیف

شفای کودک درون (ماه دوم)

امکانات و قیمت پکیج های مختلف پکیج 1 1280000 تومان 8 هفته دوره درمانی ارتباط با دکتر بهشتیان در طول…

500,000 تومان