شرایط دریافت جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی

۱- قبل از شروع تحقیق رنگ چشم فرد باید توسط پزشک متخصص چشم تایید و ثبت شده باشد.

۲- پس از اتمام دوره سابلیمینال (طول مدت دوره توسط تهیه کننده فایل تعیین می شود).

۳- پس از اتمام دوره مجددا رنگ چشم فرد باید توسط متخصص چشم پزشکی مشخص شود و ثبت شود.

در صورت تایید متخصص چشم پزشکی مبنی بر تغییر پایدار رنگ چشم (که ناشی از بیماری یا مشکل جسمی دیگری نباشد) مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به تهیه کننده فایل سابلیمینال پرداخت خواهد شد.

 ارسال عکس مورد تایید نیست. چون همانطور که در سایت ذکر شده به سادگی با فتوشاپ میشه رنگ چشم یا هر تغییر دیگه ای را در عکس انجام داد.

برای سابلمیینال قد

شرایط پرداخت سابلیمینال قد شبیه سابلیمینال رنگ چشم است با این تفاوت که باید تغییر قد اعضای گروه نمونه باید توسط متخصص ارتوپد تایید شود.

در صورت تمایل لطفا با شماره تماس موجود در سایت تماس بگیرید تا شرایط شرکت در تحقیق و لیست متخصصین چشم و ارتوپدی معرفی گردند.

شروع استفاده از سابلیمینال قد برای پسران بزرگتر از ۲۰ سال و برای دختران بزرگتر از ۱۸ سال باشد.