شرایط دریافت جایزه 50 میلیون تومانی

1- قبل از شروع تحقیق رنگ چشم اعضای گروه تحقیق باید توسط متخصص چشم پزشکی تعیین شود.

2- پس از اتمام دوره سابلیمینال (طول مدت دوره توسط تهیه کننده فایل تعیین می شود)

3- پس از اتمام دوره مجددا رنگ چشم اعضای گروه نمونه توسط متخصص چشم پزشکی مشخص شود.

در صورت تایید متخصص چشم پزشکی مبنی بر تغییر پایدار رنگ چشم داوطلب مبلغ 50 میلیون تومان به تهیه کننده فایل سابلیمینال پرداخت خواهد شد.

برای سابلمیینال قد

شرایط پرداخت سابلیمینال قد شبیه سابلیمینال رنگ چشم است با این تفاوت که باید تغییر قد اعضای گروه نمونه باید توسط متخصص ارتوپد تایید شود.

در صورت تمایل لطفا با شماره تماس موجود در سایت تماس بگیرید تا شرایط شرکت در تحقیق و لیست متخصصین چشم و ارتوپدی معرفی گردند.

شروع استفاده از سابلیمینال قد برای پسران بزرگتر از 20 سال و برای دختران بزرگتر از 18 سال باشد.