Welcome to your تست تشخیص ی واژین یسموس

Name
Email
1. 
حس خوبی نسبت به جنس مخالف ندارم .

2. 
درهنگام مقاربت، عضلات اطراف واژن به شدت منقبض می شوند .

3. 
در هنگام مقاربت در ناحیه تناسلی ام، درد آزار دهنده ای را احساس می کنم .

4. 
از بودن كنار همسرم به عنوان جنس مخالف می ترسم .

5. 
از درد ناحیه تناسلی در هنگام رابطه جنسی می ترسم .

6. 
عدم وجود حریم خصوصی حین رابطه زناشو یی برای من آزار دهنده است .

7. 
از رابطه جنسی لذت نمی برم، چراکه درد آن بیشتر از لذتش است .

8. 
در هنگام مقاربت با شوهرم، برخی اوقات از شدت درد داد می زنم.

9. 
قرار گرفتن در موقعیت معاینه ناحیه تناسلی برایم استرس زا است .

10. 
با شنیدن درخواست رابطه جنسی استرس وجودم را فرا می گیرد .

11. 
توانایی برقراری رابطه زناشویی را ندارم .

12. 
میترسم از این كه ناتوانی در رابطه زناشویی منجر به طلاق شود.

13. 
معمولا در صورت داشتن رابطه زناشویی، احساس درد می كنم .

14. 
تمایل چندانی به برقراری رابطه جنسی ندارم .

15. 
شوهرم، مرا به علت ناتوا نی در روابط زناشویی ، سرزنش می كند .