خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
کارهایی که انجام می دهم دارای بالاترین اولویت هستند.

2. 
کارهایم را به موقع تمام می کنم و نیازی به وقت اضافه ندارم.

3. 
زمانی را برای برنامه ریزی و زمانبندی کنار می گذارم.

4. 
می دانم چقدر زمان برای هریک از کارها صرف می کنم.

5. 
می توانم مانع حواس پرتی و وقفه حین کارهایم شوم، و حین کار درگیر وقفه های متعدد نمی شوم.

6. 
با استفاده از هدف گذاری، برای کارهایی که باید انجام دهم تصمیم گیری میکنم.

7. 
مقداری زمان احتمالی در زمانبندی خود برای رویداد های غیرمنتظره کنار می گذارم.

8. 
می دانم کاری که انجام می دهم دارای ارزش بالا، پایین یا متوسط است.

9. 
وقتی به من وظیفه جدیدی محول می شود، اهمیت و اولویت آن را بررسی میکنم.

10. 
وقتی اظمینان کامل در خصوص تعهدات و موعد تحویل کارهای خود داشته و از این بابت استرس ندارم.

11. 
تمرکز من روی هر کاری که مشغول آن هستم، بالاست.

12. 
کارهایم را در محل کار تمام کرده و کاری را برای انجام دادن به دلیل به اتمام رسیدن مهلت آن، به منزل نمی برم.

13. 
لیست کارها یا برنامه عملیاتی(اقدام) خود را اولویت بندی می کنم.

14. 
اولویت های کاری را با رییسم در میان می گذارم.

15. 
قبل از این که کاری را شروع کنیم، بررسی می کنم آیا نتیجه کار ارزش زمانی که صرف ان می شود را دارد یا نه.