Name
Email
1. 
وقتی که یک فناوری جدیدی را می بینم، احساس خوبی به آن ندارم.

2. 
به نظر من زندگی بدون وجود قناوری ها خیلی بهتر

3. 
انسانیت و فناوری با هم سازگار نمی شوند.

4. 
نمی توانم با فناوری های جدید رابطه دوستانه ای برقرار کنم .

5. 
با افزایش فناوری های جدید، کم کم صمیمیت بین افراد از بین خواهد رفت .

6. 
با ظهور هر چه بیشتر فناوری ها در زندگی ما، شیوع بیماری ها افزایش خواهد یافت .

7. 
سعی می کنم تا حد امکان محیط خانه ام را از تکنولوژی های روز دور نگه دارم .

8. 
اینکه همراه با تکنولوژی زندگی کنم برایم غیرممکن است .

9. 
هیچ وقت دوست ندارم اخبار مربوطبه تکنولوژی ها را دنبال کنم .

10. 
ای کاش زندگی ام به سادگی زندگی مردمان قدیم بود.

11. 
تکنولوژی های جدید باعث ایجاد استرس در من می شود .

12. 
به اعتقاد من، تکنولوژی های امروزی برای سلامتی بشر آسیب زا هستند .

13. 
دوست ندارم با کامپیوتر و اینترنت زیاد کار کنم .

14. 
تکنولوژی های جدید همواره مورد سوء استفاده قرار می گیرند .