خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
زایمان (چگونگی بدنیا آمدن کودک)

2. 
تفاوتهای جسمانی بین زن و مرد

3. 
تولید مثل (چگونگی باردار شدن)

4. 
بیماریهای مقاربتی (بیماریهای منتقله ازطریق رابطه جنسی)

5. 
راه های پیشگیری از بارداری

6. 
نام هر کدام از اندامهای جنسی

7. 
رابطه جنسی

8. 
تجاوز / تعرض جنسی

9. 
سقط جنین

10. 
عادت ماهیانه

11. 
همجنس گرایی

12. 
خود ارضایی

13. 
ارضا شدن در خواب (احتلام)