0
0910910 50 10
لیست مطالب
hypnosis-bidar-1

هیپنوتیزم بیدار چیست؟

بسیاری از افراد به اشتباه فکر می کنن ما دو نوع هیپنوتیزم داریم. هیپنوتیزم بیدار و هیپنوتیزم خواب. در صورتی که این مساله کاملا از نظر علمی اشتباه هست و ما فقط یک نوع هیپنوتیزم داریم که در آن فرد ...