0910910 50 10
0
لیست مطالب
تئوری انتخاب

خلاصه کتاب تئوری انتخاب

دوستان عزیز برای هفته 4 کمپین کتاب خوانی، کتاب تئوری انتخاب اثر دکتر ویلیام گلاسر را انتخاب کردم. تئوری انتخاب یک نظریه روانشناسی است که به دلیل زبان ساده (مثل نظریه تحلیل رفتار متقابل یا همان والد، بالغ و کودک) ...