خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1- در مجموع ، مردم تمایل دارند مرا خیلی شایسته تر از آن چه واقعا هستم تصور کنند .

2- مطمئن هستم که سطح فعلی عملکردهای من براساس استعداهای واقعی من است .

3- گاهی می ترسم از این که مردم مرا ، آن طور که هستم ، کشف نکنند .

4- تعریف های مردم درباره هوش خودم را به آسانی می پذیرم .

5- فکر می کنم که ارزش خوشبختی ها ، قدرشناسی ها و تعریف های دیگران را دارم .

6- گاهی به این فکر می افتم که عملکرد فعلی من با تحصیلاتی که ادامه می دهم ، نتیجه یک اشتباه است .

7- مطمئن هستم که در آینده موفق خواهم شد .

8- احساس می کنم جایگاهم متناسب با توانایی هایم نیست .

9- شخصیت و جذابیت من ، افراد قدرتمند را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد .

10- فکر می کنم که تا این مرحله از زندگیم ، خیلی کارها انجام داده ام .

12- وقتی خودم را برای شکست آماده می کنم ، اغلب در انجام دادن برنامه ها یا پاسخگویی به یک آزمون موفق می شوم .

11- به هنگام بحث ، وقتی با استاد یا کارفرما مخالف هستم ، نظر خودم را صراحتا اعلام می کنم .

13- احساس می کنم که اغلب ، اسرار خودم را از مردم پنهان نگه می دارم .

14- شخصیت های خصوصی و عمومی من یکسانند (خودم را به مردم همان طور نشان می دهم که هستم) .