به تست اندازه گیری نگرش های صمیمانه خودتان خوش‌آمدید

خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
1- دوست دارم احساساتم را با مردم در میان بگذارم .
2. 
2- دوست دارم خودم را به مردم نزدیک احساس کنم .
3. 
3- دوست دارم مردم از احساساتشان برای من حرف بزنند .
4. 
4- می ترسم که اگر احساساتم را برای مردم بیان کنم ، از طرف آن ها رد شوم .
5. 
5- می ترسم که در روابط صمیمی تحت سلطه دیگران قرار گیرم .
6. 
6- از این که در روابط صمیمی پذیرفته شوم ، اغلب تردید دارم .
7. 
7- از این که خیلی به مردم اعتماد داشته باشم ، می ترسم .
8. 
8- بیان احساسات ، مرا به مردم نزدیک می کند .
9. 
9- نمی خواهم از هیجان هایی صحبت کنم که دیگران را ناراحت می کند .
10. 
10- در روابط صمیمی ، نسبت به مردم خیلی سخت گیر هستم .
11. 
11- دوست دارم خودم را به کسانی که برایم جالب هستند نزدیک احساس کنم .
12. 
12- علاقه دارم اسرار درونی خود را برای دیگران فاش کنم .
13. 
13- از صحبت کردن درباره مسائل جنسی با کسی که برایم جذاب است ، می ترسم .
14. 
14- دوست دارم به شخصی که جذب من شده است نزدیک شوم .
15. 
15- نمی خواهم به دیگران نزدیک شوم ، زیرا ممکن است اختلاف هایی به وجود آید .
16. 
16- دوست دارم با کسانی که برایم جذاب هستند رابطه صمیمی داشته باشم .
17. 
17- وقتی انسان ها به یکدیگر نزدیک می شوند ، دوست دارم خیلی مراقب خودشان نباشند .
18. 
18- روابط صمیمی برایم رضایت کامل به همراه می آورد .
19. 
19- در جستجوی روابط صمیمی هستم .
20. 
20- برقراری روابط صمیمی برایم مهم است .
21. 
21- نیاز ندارم که احساسات و افکار خود را با مردم در میان بگذارم .
22. 
22- وقتی به دیگران نزدیک می شوم ، احتمال دارد چیزهایی ببینم که پذیرش آن ها برایم دشوار است .
23. 
23- دوست دارم تقریبا همه کسانی را که با من صمیمی هستند بپذیرم .
24. 
24- از حریم شخصی خود دفاع می کنم تا دیگران خیلی به من نزدیک نشوند .
25. 
25- سعی می کنم به اشخاصی که تمام فکرشان نزدیک شدن به من و اظهار صمیمیت است ، اعتماد نکنم .
26. 
26- می ترسم که در روابط صمیمی ، فردیت خود را از دست بدهم .
27. 
27- می ترسم که اگر وارد یک رابطه صمیمی جدی شوم ، کنترل خود را از دست بدهم .
28. 
28- رو راست و راحت بودن با دیگران ، در من احساس نزدیک بودن با آن ها را ایجاد می کند .
29. 
29- اگر فرد دیگری بودم ، دوست داشتم خودم را بشناسم .
30. 
30- فقط به کسانی نزدیک می شوم که با آن ها علایق مشترک دارم .
31. 
31- صحبت کردن از اسرار زندگی جنسی ، این احساس را به وجود می آورد که به دیگران نزدیک هستم .
32. 
32- به طور کلی ، نسبت به جنس خود و جنس مخالف ، به یک اندازه احساس نزدیکی می کنم .
33. 
33- وقتی کسی از نظر فیزیکی جذب من می شود ، تمایل پیدا می کنم که با او بیشتر صمیمی شوم .
34. 
34- برای من دشوار است که با بیشتر از یک نفر رابطه صمیمی داشته باشم .
35. 
35- معمولا ، وقت با مردم راحت و صمیمی هستم ، احساس خوبی به من دست می دهد .
36. 
36- طبق عادت ، می توانم نظر مردم را بپذیرم .
37. 
37- بیش از آن که با دیگران رابطه صمیمی برقرار کنم ، باید مطمئن باشم که می توانم خودم را کنترل کنم .
38. 
38- صمیمیت را قبول ندارم .
39. 
39- از شنیدن داستان های روابط صمیمی بین مردم لذت می برم .
40. 
40- با مردم رو راست حرف زدن ، احساس صمیمیت مرا بیشتر می کند .
41. 
41- سعی می کنم به مردم اعتماد داشته باشم و به آن ها نزدیک شوم .
42. 
42- به نظر من ، کسانی که می خواهند با دیگران صمیمی باشند ، دلایل پنهانی برای نزدیک شدن دارند .
43. 
43- وقتی با دیگران صمیمی می شوم ، امکان این که بازیچه قرار بگیرم زیاد است .
44. 
44- در مجموع فرد محافظه کاری هستم .
45. 
45- به نظر من ، سکس و صمیمیت مثل هم هستند ، یکی بدون دیگری نمی توتند وجود داشته باشد .
46. 
46- فقط در رابطه فیزیکی می توانم صمیمی باشم .
47. 
47- کسانی که با آنها رابطه صمیمی برقرار می کنم ، انتظاراتشان اغلب مانع رضایت خاطر من می شود .
48. 
48- برای حفظ روابط صمیمی ، سازش می کنم.
49. 
49- وقتی از نظر فیزیکی کسی را جذب می کنم ، تمایل پیدا می کنم که با او رابطه صمیمی داشته باشم .
50. 
50- صمیمیت ، به همان اندازه که می تواند احساسات بد به همراه آورد ، احساسات خوب نیز به همراه می آورد .