Welcome to your تست اضطراب جدایی مانی کاواسگار

1. 
آیا نگرانی از شدت رابطه با افرادی که از همه بیشتر با آنها صمیمی هستید دارید؟

2. 
آیا نگرانی هایی از اینکه افراد نزدیکتان به هنگام جدایی به کجا می روند، دارید؟

3. 
آیا زمانی که به این فکر می کنید که اگر افراد نزدیکتان شما را ترک کنند، آشفته می شود؟

4. 
آیا نگرانی های زیادی در مورد افرادی که مورد علاقه تان است و ممکن است شما را ترک کنند داشته اید؟

5. 
از حملات ناگهانی اضطراب و حمله ی وحشت زدگی رنج می برید، زمانی که به این فکر می کنید که افراد نزدیکتان شما را ترک می کنند یا شما آنها را ترک می کنید؟

6. 
ترس از این دارید که قادر به انجام کاری نخواهید بود اگر افراد نزدیکتان شما را ترک کنند؟

7. 
ترس از این دارید که قادر به انجام کاری نخواهید بود اگر افراد نزدیکتان شما را ترک کنند؟

8. 
از حملات ناگهانی وحشت زدگی و اضطراب در رنجید زمانی که از افراد نزدیکتان جدا شوید؟

9. 
از این نگرانید که مبادا حادثه ای اتفاق بیفتد و شما را از افراد نزدیکتان جدا کند؟ به عنوان مثال شرایط کاری

10. 
نگران این هستید که ارتباطات شما با بعضی افراد به قدری صمیمی شود که باعث ایجاد مشکلاتی برای آنان شود؟

11. 
هنگام بیرون بود از منزل (به مدت چند ساعت) احساس دشواری دارید؟

12. 
در کیف تان چیزی همراه دارید تا به شما احساس امنیت و ارامش دهد؟

13. 
اضطراب شدید قبل از ترک منزل برای رفتن به یک مسافرت طولانی مدت دارید؟

14. 
از کابوس ها یا رویاهایی در باره ی جدایی از افراد نزدیکتان رنج می برید؟

15. 
آیا استرس شدید قبل از ترک فرد نزدیکتان به هنگام مسافرت، دارید؟

16. 
هنگامی که برنامه ی روزمره ی معمولی تان به هم می خورد، ناراحت می شوید؟

17. 
علائمی نظیر سردرد، شکم درد، تهوع قبل از ترک برای رفتن سرکار یا دیگر فعالیت های بیرون از منزل را دارید؟

18. 
آیا از کابوس هایی با موضوع بیرون بودن از منزل رنج می برید؟

19. 
آیا زمانی که با افراد نزدیکتان هستید؟، احساس امنیت در خانه می کنید؟

20. 
آیا دشواری های در خوابیدن به تنهایی در شب دارید؟ به عنوان مثال زمانی که شخص نزدیکی همراه شما باشد، خواب راحت تری خواهید داشت؟

21. 
متوجه شده اید که زمانی بهتر به خواب می روید که فرد نزدیکتان با شما صحبت کند یا صدای تلویزیون یا رادیو بیاید؟

22. 
آیا خوابیدن در حالی که چراغ ها در اتاق خواب یا هال روشن است، برایتان راحت تر است؟

23. 
آیا سعی کرده اید از بودن به تنهایی در خانه اجتناب کنید مخصوصاً زمانی که افراد نزدیکتان بیرون هستند؟

24. 
آیا برای اینکه افراد را نزدیک و صمیمی به خود نگه دارید، نیاز به صحبت زیاد با آنها دارید؟

25. 
آیا افراد نزدیکتان به این اشاره داشته اند که زیاد صحیت می کنید؟

26. 
نگرانی هایی در باره یافراد نزدیکتان که ممکن است دچار صدمه جدی شوند، دارید؟

27. 
آیا از اینکه تغییری در برنامه ی روزمره تان ایجاد شود که منجر به اختلال در ارتباطات شما با افراد نزدیکتان باشد، ناراحت شده اید؟