به تست هیجان خواهی آرنت خودتان خوش‌آمدید

خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
می توانم تصور کنم که ازدواج با یک شخص خارجی چقدر جالب خواهد بود.

2. 
وقتی آب سرد است ترجیح می دهم حتی اگر هوا گرم هم باشد شنا نکنم.

3. 
گر مجبور باشم در یک صف طولانی بایستم معمولا در مورد آن صبورم.

4. 
وقتی که به موسیقی گوش می دهم دوست دارم صدای آن بلند باشد.

5. 
موقعی که قصد سفر دارم، فکر می کنم که تاحد ممکن کمتر برنامه ریزی کنم وبا مشکلات هنگامی که رخ می دهند برخورد کنم.

6. 
من از فیلم هایی که گفته ترسناک یا خیلی هیجان آورند دوری می کنم.

7. 
ارائه سخنرانی در حضور جمعی از افراد، جالب و هیجان انگیز است.

8. 
اگر قرار بود به پارک شهر بازی می رفتم، ترجیح می دادم سوار دستگاههای بازی فوق العاده سریع و بسیار هیجان انگیز شوم.

9. 
دوست دارم به جاهایی که عجیب و دور هستند سفر کنم.

10. 
هرگز نمیخواهم با پول قمار کنم حتی اگر توانایی مالی داشته باشم.

11. 
چنانچه به عنوان یکی از کاشفین به سرزمین ناشناخته ای سفر کنم لذت می برم.

12. 
من فیلم های دارای انفجار زیاد و تعقیب ماشینی را دوست دارم.

13. 
من غذاهای خیلی داغ و پر ادویه را دوست دارم.

14. 
به طور کلی وقتی تحت فشار هستم بهتر کار می کنم.

15. 
اغلب مواقع، هنگام انجام یک کار دیگر مثل خواندن کتاب، دوست دارم که تلویزیون و رادیو روشن باشد.

16. 
مشاهده وقوع تصادف یک اتومبیل جالب است.

17. 
من فکر می کنم سفارش یک چیز (غذا) آشنا و متداول یا عادی در رستوران بهتر است.

18. 
من احساس ایستادن در لبه ی یک مکان مرتفع و نگاه به پایین را دوست دارم.

19. 
اگر امکان آن بود که به طور رایگان از یک سیاره دیگر دیدن کنم در میان همه، اولین کسی بودم که ثبت نام میکردم.

20. 
تصور می کنم که شرکت در مبارزه و جنگ خیلی هیجان انگیز است