خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
هنگامی که احساس ناراحتی می‌کنم، ناراحتی‌ام را بصورت محرمانه‌ای با دوستانم در میان می‌گذارم.

2. 
ترجیح می‌دهم راجب مشکلاتم صحبت نکنم.

3. 
هنگامی که اتفاق ناخوشایندی برایم رخ می‌دهد، به دنبال کسی هستم که با او صحبت کنم.

4. 
عموماً راجب مسائلی که مرا ناراحت می کند، صحبت نمی‌کنم.

5. 
هنگامی که احساس افسردگی یا غم می‌کنم، ترجیح می‌دهم این احساسات را در خودم نگه دارم.

6. 
تلاش می‌کنم کسانی را پیدا کنم تا راجب مشکلاتم با آنها صحبت کنم.

7. 
هنگامی که خُلق منفی دارم راجب آن با دوستانم صحبت می‌کنم.

8. 
اگر روز بدی داشته باشم، تمایل ندارم در موردش صحبت کنم.

9. 
هنگامی که مشکلی دارم، واقعاً به دنبال افرادی هستم که با آنها صحبت کنم.

10. 
هنگامی که پریشان هستم، با هیچکس صحبت نمی‌کنم.

11. 
هنگامی که خُلق منفی دارم، معمولاً به دنبال کسی برای گفتگو هستم.

12. 
دوست دارم راجب افکار پریشان‌کننده‌ام با دیگران صحبت کنم.