به تست شفقت خود خودتان خوش‌آمدید

خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
وقتی در انجام کاری که برایم مهم است شکست می خورم، احساس های بی کفایتی مرا تحلیل می برد.

2. 
سعی می کنم آن جنبه هایی از شخصیتم را که دوست ندارم، درک کنم و بپذیرم.

3. 
وقتی اتفاق دردناکی رخ می دهد، سعی می کنم دیدگاه و نظر متعادلی را از موقعیت داشته باشم.

4. 
وقتی احساس دلتنگی می کنم، این احساس به من دست می دهد که اکثر مردم از من شادتر هستند.

5. 
سعی می کنم به شکست هایم به عنوان بخشی از شرایط زندگی انسانی نگاه کنم.

6. 
وقتی یک زمان بسیار سختی را سپری می کنم، از خودم مراقبت می کنم و توجهی که نیاز دارم را به خودم می دهم.

7. 
وقتی چیزی مرا ناراحت می کند، سعی می کنم احساس ها و عواطفم را در حالت متعادل نگه دارم.

8. 
وقتی در انجام کاری که برایم اهمیت دارد شکست می خورم، این حس در من ایجاد می شود که فقط من شکست خورده ام.

9. 
وقتی احساس دلتنگی می کنم، دچار وسواس فکری می شوم و بر هر چیزی که اشتباه است تمرکز می کنم.

10. 
وقتی به طریقی احساس بی کفایتی می کنم، سعی می کنم به خودم یادآوری کنم که این احساس های بی کفایتی در اکثر مردم مشترک هستند.

11. 
کاستی ها و بی کفایتی هایم را زشت می دانم و آن ها را مورد تایید قرار نمی دهم.

12. 
نسبت به آن جنبه هایی از شخصیتم که نمی پسندم، بی حوصله و ناشکیبا هستم.