خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1- در طول رابطه جنسی از صحبت کردن ناراحت می شوم .

2- احساس می کنم در روابط جنسی خجالتی هستم .

3- هرگاه تمایلی به رابطه جنسی داشته باشم، به همسرم ابراز می کنم .

4- فکر می کنم درباره نیازهای جنسی خودم با همسرم بی پرده هستم.

5- از در میان گذاشتن تخیلات جنسی خود با همسرم لذت می برم.

6- راحت نیستم در مورد رابطه جنسی با دوستانم صحبت کنم .

7- تمایلات جنسی خود را برای همسرم بیان می کنم .

8- برایم سخت است که در طی یک رابطه جنسی با دوستانم صحبت کنم .

9- برای من نه گفتن ، حتی موقعی که تمایلی به رابطه جنسی ندارم، سخت است .

10- از توصیف خود به عنوان یک فرد سکسی اکراه دارم .

11- برایم سخت است که به همسرم بگویم چه چیزی در من احساس خوشایندی ایجاد می کند .

12- به راحتی درباره احساسات جنسی خودم صحبت می کنم .

13- اصراری ندارم که همسرم مرا ارضا کند .

14- هنگامی که واقعا خواهان رابطه جنسی نیستم، به آن تن می دهم.

15- هرگاه شیوه ای لذت بخش نباشد، آن را با همسرم در میان می گذارم .

16- به راحتی به همسرم پاداش های جنسی می دهم .

17-برایم آسان است درباره رابطه جنسی با همسرم بحث کنم.

18- به راحتی رابطه جنسی با همسرم را آغاز می کنم .

19- اعمال جنسی را که به آن ها راغب نیستم، انجام می دهم.

20- ارضاء همسرم از ارضاء خودم مهمتر است .

21- به راحتی به همسرم می گویم که مرا چگونه لمس کند .

22- از استمنای خود تا رسیدن به اوج لذت جنسی لذت می برم.

23- چنانچه عملی احساس خوشایندی در من ایجاد کند، در انجام مجدد آن اصرار می ورزم.

24- برایم سخت است که درباره احساسات جنسی خود صادق باشم.

25- تلاش می کنم از بحث درباره موضوعات جنسی بپرهیزم.