خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
علی رغم تغییر زمان و نامعلوم بودن آینده، من مطمئنم همسرم همیشه حاضر خواهد بود و مایل است من را حمایت کند.

2. 
هیچ وقت مطمئن نیستم، همسرم کاری را انجام ندهد که من آن را دوست نداشته یا اینکه مورد شرمساری من می شود.

3. 
همسرم بسیار غیرقابل پیش بینی است، من مطمئن نیستم که او در هر روز چه رفتاری خواهد داشت.

4. 
زمانی که همسرم به اجبار تصمیماتی می گیرد که مربوط به خود من است، بسیار ناراحت می شوم.

5. 
من فهمیده ام که همسرم فوق العاده مورد اعتماد است، مخصوصاً در مورد چیزهایی که برای من مهم هستند.

6. 
همسرم خیلی یک نواخت رفتار می کند.

7. 
هر وقت که ما باید تصمیم مهمی در موقعیتی که قبلاً با آن مواجه نشده ایم، بگیریم، مطمئنم که همسرم آسایش مرا در نظر خواهد گرفت.

8. 
حتی اگر هیچ دلیلی وجود نداشته باشد که من از همسرم توقع داشته باشم، مرا در دارایی اش سهیم کند، کاملا مطمئنم که او این کار را خواهد کرد.

9. 
من می توانم اطمینان داشته باشم زمانی که من نقطه ضعف خود را با همسرم در میان می گذارم، او واکنش مثبتی خواهد داشت.

10. 
زمانی که مشکلاتم را با همسرم در میان می گذارم، مطمئنم که او بر خورد دوستانه ای خواهد داشت، حتی قبل از اینکه من چیزی بیان کنم.

11. 
من مطمئنم که همسرم مرا فریب نخواهد داد، حتی در صورتی که احتمال آشکار شدن این کار برای وی وجود نداشته باشد.

12. 
گاهی اوقات از همسرم دوری می کنم، زیرا او غیرقابل پیش بینی است و من می ترسم چیزی بگویم یا کاری انجام دهم که باعث مشاجره شود.

13. 

14. 

15. 

16.