افسردگی

عنوان: افسردگی: راهنمای خودیاری براساس رویکرد شناختی رفتاری (CBT) نویسنده: دکتر محمد بهشتیان تعداد صفحات: 200 صفحه قطع: رقعی  …

90,000 تومان

غلبه بر کمرویی

عنوان: غلبه بر کمرویی: راهنمای خودیاری براساس رویکرد شناختی رفتاری (CBT) نویسنده: دکتر محمد بهشتیان تعداد صفحات: 200 صفحه قطع:…

90,000 تومان

فوبیا

عنوان: فوبیا: راهنمای خودیاری براساس رویکرد شناختی رفتاری (CBT) نویسنده: دکتر محمد بهشتیان تعداد صفحات: 200 صفحه قطع: رقعی  …

90,000 تومان

نهایت اعتماد به نفس با NLP

عنوان: نهایت اعتماد به نفس با NLP نویسنده: دکتر کن سایر مترجم: زهره یوسفوند، دکتر محمد بهشتیان تعداد صفحات: 200…

90,000 تومان