به تست اهمال کاری خودتان خوش‌آمدید

خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
کارها را رها می کنم و در نتیجه آنها انجام نمی شوند.
2. 
هنگامی که اهمال کاری می کنم، همچنان به کاری که باید بکنم، فکر می کنم.
3. 
افراد دیگر هم در اهمال کاری کردن شبیه من هستند.
4. 
اهمال کاری من باعث می شود که در انجام بیشتر کارها تاخیر کنم.
5. 
برای شروع نکردن، بهانه تراشی می کنم.
6. 
از تکالیف و موقعیت های استرس زا اجتناب می کنم
7. 
وقتی انجام یک تکلیف، به من فشار می آورد، تا دقیقه آخر برای انجام آن صبر می کنم.
8. 
تا دقیقه آخر تکالیف ناخوشایند را نادیده می گیرم.
9. 
از خبرهای بد دوری می کنم.
10. 
از اطلاعاتی که واقعا نمی خواهم بشنوم، اجتناب می کنم.
11. 
حتی زمانی که درست نباشد هم به خودم می گویم که وقت کافی دارم
12. 
در سازماندهی کردن موضوعات مشکل دارم.
13. 
مدت زمان انجام کارها را کم برآورد می کنم.
14. 
مدت زمانی را که برای انجام کارها در اختیار دارم، پیش برآورد می کنم.
15. 
به دلیل اینکه نمی توانم تمرکز کنم، تکالیف را رها می کنم.
16. 
تعلل می کنم چون از اشتباه کردن یا شکست خوردن می ترسم.
17. 
از انجام دادن کارهایی که دیگران خوششان نمی آید، پرهیز می کنم.
18. 
از کارهایی که نسبت به آنها نامطمئن باشم، اجتناب می کنم.
19. 
خودناباوری و عدم اطمینان من باعث می شود که شروع تکالیف سخت را به تعویق بیاندازم.
20. 
همواره مطمئن نیستم که چه تصمیمی بگیرم، بنابراین تا جایی که ممکن است تصمیم گیری را به آینده موکول می کنم.
21. 
از اینکه به من گفته شود چه کاری را انجام دهم، متنقرم.
22. 
وقتی دیگران به من می گویند که چه کاری انجام دهم، عمدا اهمال کاری می کنم.
23. 
ناخوشنودی خودم را با پشت گوش انداختن مسایل نشان می دهم.
24. 
با دیگران برای انجام کارها موافقت می کنم اما بعدا زیر قولم می زنم.
25. 
نه گفتن به افراد برای من دشوار است.
26. 
بیش از حد توانم، مسئولیت قبول می کنم.
27. 
اگر نتوانم کاری را به صورت تمام و کمال انجام دهم، اصلا انجام نمی دهم.
28. 
در تکالیف زیادی که باید آن ها را انجام دهم، غرق شده ام.
29. 
یا باید کارم را کامل انجام دهم یا همه چیز را کنار می گذارم.
30. 
گاهی آنقدر کار می کنم که از پا در می آیم.
31. 
به جای کار کردن، بازی می کنم.
32. 
وقتی احساس می کنم حال و حوصله ندارم، کار نمی کنم.
33. 
رها کردن یک کار سرگرم کننده یا آرامش بخش و برگشتن سر تکالیفم برایم دشوار است.
34. 
از تکالیف ناخوشایند اجتناب می کنم تا اینکه کسی آن را برایم انجام دهد.
35. 
هیچ توجیه منطقی برای اهمال کاری کردن ندارم.