خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
من مورد علاقه همکلاسی هایم هستم

2. 
اکثر همکلاسی های من دوست دارند با من معاشرت کنند

3. 
همکلاسی های من، مرا در بحث های گروهی خودشان دخالت نمی دهند.

4. 
همکلاس های من زیاد مایل به گذراندن وقت با من نیستند

5. 
اگر قرار باشد به اردو یا مسافرتی برویم افراد زیادی دوست دارند با آنها همسفر شوم

6. 
احساس می کنم همکلاسی هایم مرا تحویل نمی گیرند

7. 
معمولا جزو اولین نفراتی هستم که از طرف دیگران به فعالیت گروهی دعوت می شوم

8. 
دیگران دوست دارند با من همکلاسی باشند

9. 
همکلاسی هایم مرا کنار گذاشته اند

10. 
دیگران معمولا حرف هایشان را با من در میان می گذارند

11. 
افراد زیادی دوست دارند در کلاس کنار من بنشینند

12. 
اگر قرار باشد کسی از همکلاسی هایم مهمانی ترتیب دهد حتما مرا دعوت خواهند کرد

13. 
در زنگ تفرج افراد کمی ترجیح می دهند با من باشند

14. 
اگر قرار باشد در کلاس روی موضوع معيني کار کنیم اکثر بچه ها ترجیح می دهند با من کار کنند

15. 
بچه های دیگر مرا دوست ندارند