1. 
اگر یکی از عزیزانم را از دست بدهم می توانم تحمل و بردباری کنم .

2. 
انتظار کشیدن مرا کلافه می کند .

3. 
می توانم در برابر وسوسه هایی که منجر به لذات آنی و زودگذر می شود،مقاومت نمایم

4. 
اگر در موقعیتی قرار بگیرم که کسی مرا عصبانی کند نمی توانم خشم و عصبانیتم را کنترل کنم

5. 
مشکلات را تحمل می کنم زیرا منجر به تعالی و رشد معنوی من می شود .

6. 
زمانیکه با مشکلی روبرو می شوم یا حادثه ای برایم روی می دهد بیتاب و ناشکیبا هستم .

7. 
بارها به علت موانع اجتماعی و فرهنگی هدفم را تغییر داده ام.

8. 
از کمبود پول و امکانات گلایه و شکایت می کنم .

9. 
با تحمل هرگونه سختی و مصیبتی،خداوند گشایش و رحمتی برایم فراهم نموده است .

10. 
حین انجام کار و فعالیت مداومت و پایداری دارم .

11. 
در مواجهه با رویدادهای مختلف عجولانه تصمیم می گیرم.

12. 
برای من تحمل مشکلات و ناملایمات،راهی برای نزدیکی به خداوند است .

13. 
موانع و مشکلات نتوانسته اند مرا از هدفم دور سازند .

14. 
اتفاقاتی که برایم روی می دهد را قضا و قدر الهی نمی دانم و از رخداد آنها هیچگونه رضایتی ندارم .

15. 
لحن و برخورد دیگران را به هیچ وجه نمی توانم تحمل کنم.

16. 
یاد خدا وسیله ای برای من در جهت دوری جویی از لذات آنی است .

17. 
آنچه که در اختیار دارم، درخور و شایسته من نیست .

18. 
در مقابل وسوسه ها می توانم خودم را کنترل کنم .

19. 
بدیهای دیگران در حق خودم برای کسب رضایت پروردگار چشم پوشی می کنم .

20. 
در مقابل بدی دیگران انتقام جویانه عمل می کنم .

21. 
از امکاناتی که در اختیار دارم، جهت لذت جویی های آنی بهره گرفته ام .

22. 
از دست دادن اموال و دارایی هایم را می توانم تحمل کنم .

23. 
هرگاه اتفاق بدی برایم روی می دهد به خود می گویم می توانست بدتر از این هم باشد و تحمل می کنم .

24. 
انتقاد دیگران را نمی توانم تحمل کنم.

25. 
من برای کسب رضایت پروردگار شکیبا و صبور هستم .