به تست عادت هاي مطالعه خودتان خوش‌آمدید

خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
هرروز مطالعه مي كنم.

2. 
وقت خاصي از روز را مطالعه مي كنم.

3. 
هر روز تكاليف خود را انجام مي دهم.

4. 
اگر مدتي طولاني مجبور به مطالعه باشم، استراحت بين مطالعات را فراموش نمي كنم.

5. 
همه كتابهاي لازم و مواد مربوط به مطالعه را دارم.

6. 
موقع مطالعه از سر و صداي اطراف ناراحت مي شوم.

7. 
همين كه شروع به خواندن كردم به مطلب مورد بحث علاقمند مي شوم.

8. 
من اهميت موضوع هاي درسي را براي شغل آتي درك مي كنم.

9. 
همين كه شروع به مطالعه مي كنم افكار ديگري به ذهنم هجوم مي آورند.

10. 
قبل از خواندن فصل نكته هاي اصلي را مي خوانم.

11. 
ضمن خواندن يادداشت برمي دارم.

12. 
مي كوشم پس از خواندن مطلب آن را به خاطر آورم.

13. 
با وجود ندانستن بعضي از كلمات مشكل به خواندن مطلب ادامه مي دهم.

14. 
براي درك همه نكات با دقت مطالب را مي خوانم.

15. 
هيچوقت بي صدا نمي خوانم.

16. 
من مطابق اهميت و اشكال موضوع درسي خواندنم را كم و زياد مي كنم.

17. 
ضمن خواندن اشكال و نمودارها را بسيار دقيق مطالعه مي كنم.

18. 
ضمن درس كلاس به دقت يادداشت برمي دارم.

19. 
در خانه، يادداشت هاي كلاس را با يادداشت هاي كتاب مقايسه مي كنم.

20. 
اگر چيزي را درك نكنم از ديگران كمك مي گيرم.

21. 
من قبل از تدريس درس در كلاس كتاب را به دقت مي خوانم.

22. 
هر وقت آزاد باشم چه در خانه و چه در مدرسه كتاب مي خوانم.

23. 
من مرتبا در كلاس ها شركت مي كنم.

24. 
مرتبا در كلاس غيبت مي كنم.

25. 
اگر مطالبي قرار است حفظ شود قسمت به قسمت حفظ مي كنم.

26. 
بعضي مطالب را بدون درك كافي مي خوانم.

27. 
گاهگاهي درس ها را دوره مي كنم.

28. 
مرتبا در كتابخانه مطالعه مي كنم.

29. 
موقع امتحان هم خواب من مرتب است.

30. 
قبل از پاسخ به سوالات در امتحان تمام سوالات را يكبار مي خوانم.

31. 
در امتحان به ترتيب به سوالات پاسخ مي دهم.

32. 
من وقت را مطابق موضوع هاي امتحان و تعداد سوالات تقسيم مي كنم.

33. 
قبل از امتحان، يادداشت هايم را به دقت مي خوانم.

34. 
من با استفاده از راهنماي موجود در بازار براي امتحان آماده مي شوم.

35. 
قبل از پاسخ به سوال طرحي از پاسخ را تهيه مي كنم.

36. 
در آغاز امتحان احساس فشار رواني دارم.

37. 
پس از امتحان مي فهمم كه اشتباهاتي دارم و بعضي نكات مهم را جا انداخته ام.

38. 
نتايج امتحاناتم را بدقت ثبت مي كنم.

39. 
بر مبناي نتايج امتحانات درس هاي ضعيفم مشخص مي كنم.

40. 
سعي مي كنم كمبودم را در درس هاي ضعيف جبران كنم.

41. 
اگر نتايج امتحان خوب نباشد احساس نوميدي مي كنم.

42. 
مايلم نتايج امتحانم را با ديگران مقايسه كنم.

43. 
فكر مي كنم مي توانم عادات مطالعه را بهبود بخشم.

44. 
براي انجام مطالعه مدتي از معلمان كمك مي گيرم.

45. 
اگر برنامه راهنمائي در عادات مطالعه تنظيم شود من از آن استفاده خواهم كرد.