شیوه پاسخگویی به تست وسواس

  • سعی کنید به سوالات همانگونه که هستید پاسخ دهید نه به صورتی که دوست دارید باشد. (بر اساس من واقعی خود پاسخ دهید نه من آرمانی)
  • جواب صحیح و غلط در این تست و سایر تست های خودشناسی وجود ندارد و هر پاسخی که نظرتان درست آمد همان را انتخاب کنید.
  • لطفا به همه سوالات پاسخ دهید و سوالی را بدون جواب نگذارید.
  • وقت زیادی را برای پاسخ دادن به هر سئوال صرف نکنید و اولین پاسخی که به نظرتان درست است را انتخاب کنید.
  • عبارت های زیر را به دقت مطالعه نموده نظر خود را درباره هر یک از عبارت ها بر اساس اینکه به شما شبیه است (بلی) یا به شما شبیه نیست (خیر) انتخاب کنید.
1. 
من به دلیل احتمال آلوده شدن از تلفن عمومی استفاده نمی کنم

2. 
اغلب افکار زشتی به ذهنم خطور می کند و نمی توانم از دست آنها خلاص شوم

3. 
من در مقایسه با بیشتر مردم به درستکاری بیشتر بها می دهم

4. 
من اغلب دیر می کنم زیرا به نظر می رسد نمی توانم کارها را به موقع انجام دهم

5. 
وقتی حیوانی را لمس کنم درباره آلوی شدن نگرانی بیهوده پیدا نمیکنم

6. 
اغلب باید چند بار چیز ها را بازبینی کنم مانند اجاق گاز شیرهای آب در ها

7. 
وجدان بسیار سخت گیری دارم

8. 
تقریباً در همه روزها به دلیل افکار نامطلوبی که بر خلاف اراده ام به ذهنم می آیند دچار ناراحتی می شوم

9. 
اگر به طور تصادفی به کسی برخورد کنند دچار نگرانی بیهوده نمی شوم

10. 
درباره کارهای ساده‌ای که هر روز انجام می دهم معمولاً دچار تهدیدهای جدی می شوم.

11. 
هیچکدام از والدینم در دوران کودکی من سخت گیری نکرده اند

12. 
کارهایم معمولاً به تاخیر می‌افتد زیرا هر چیزی را باید بارها مرور کنم

13. 
من معمولاً از صابون به میزان معمولی استفاده می کنم

14. 
بعضی از اعداد بسیار نحس هستند

15. 
من نامه ها را قبل از پست کردن چند با مرور یا بازبینی نمیکنم

16. 
صبح ها زمان زیادی را صرف لباس پوشیدن نمی کنم

17. 
درباره پاکیزگی نگرانی افراطی ندارم

18. 
یکی از مشکلات اساسی من توجه بیش از حد به جزئیات است

19. 
من از دستشویی ها بدون هیچ گونه تردیدی استفاده می کنم.

20. 
مشکل اصلی من بازبینی مکرر است

21. 
درباره میکروب ها و بیماری ها نگرانی بیهوده ندارم

22. 
من معمولاً چیزها را بیشتر از یکبار بازبینی نمیکنم

23. 
در انجام کارهای معمولی زیاد دقیق و سخت گیر نیستم

24. 
پس از دست زدن به پول احساس نمیکنم که دست هایم کثیف شده اند

25. 
وقتی کار های معمولی انجام می دهم معمولاً شمارش نمی کنم

26. 
صبح ها زمان نسبتاً زیادی را صرف شستشوی خودم می کنم

27. 
من از مواد ضدعفونی کننده زیاد استفاده نمی کنم

28. 
هر روز زمان زیادی را صرف بازینی مکرر چیزها می کنم

29. 
منظم کردن لباس هایم در شب زیاد طول نمی کشد

30. 
کاری را با دقت زیاد انجام می دهم اغلب احساس می کنم کاملا درست نیست.