به پرسشنامه امید میلر خودتان خوش‌آمدید

خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
هر وقت کمک بخواهم به من کمک می شود.

2. 
من نسبت به جنبه های مختلف زندگی ام نظر مثبت دارم.

3. 
من احساس میکنم آینده ی خوشی در انتظار من است.

4. 
من در برخورد با مسائل و مشکلات زندگی انعطاف نشان می دهم.

5. 
چه کارهایی که هنوز می خواهم در زندگی انجام دهم.

6. 
می توانم برای زندگی ام هدف هایی تعیین کنم.

7. 
من با خودم خوب کنار می آیم.

8. 
زندگی من معنا دار است.

9. 
من برای زندگی ام نقشه هایی دارم.

10. 
احساس می کنم مشکلات زندگی را به خوبی پشت سر خواهم گذاشت.

11. 
به نظر می آید زمان برای من محدود شده است.

12. 
اگر کاری برایم مهم باشد حتما وقت و انرژی کافی برای آن صرف خواهم کرد.

13. 
احساس می کنم دارم نسبت به امور زندگی ام بی تفاوت می شوم.

14. 
من قصد دارم بیشترین بهره را از زندگی ام ببرم.

15. 
آینده ام را با نظر مثبتی نگاه می کنم.

16. 
علاقه ایی به زندگی ندارم.

17. 
من توانایی حل مشکلات را دارم.

18. 
من احساس می کنم گرفتار شده ام و گیر افتاده ام.

19. 
اعتقاد شخصی من به من کمک می کند که امیدوار باشم.

20. 
من برای آزادی ام ارزش قائل هستم.

21. 
من مقداری از وقتم را صرف برنامه ریزی برای آینده ام می کنم.

22. 
احساس می کنم می توانم به هدف هایی که برای خود تعیین کرده ام برسم.

23. 
مردم به خاطر خودم به من احترام می گذارند.

24. 
کسی را دارم که می توانم نگرانی ها و ناراحتی هایم را با او در میان بگذارم.

25. 
من به بعضی از جنبه های زندگی ام امیدی ندارم.

26. 
در انتظار فعالیت های لذت بخشی هستم.در انتظار فعالیت های لذت بخشی هستم.

27. 
فعالیت هایی که سابقاً برایم لذت بخش بوده اند دیگر لذت بخش نیستند.

28. 
در دنیا هیچ پشت و پناهی ندارم.

29. 
من از زندگی ام راضی هستم.

30. 
من می توانم برای دیگران مفید باشم.

31. 
احساس می کنم بازیچه دست حوادثم.

32. 
می دانم که می توانم مشکلاتم را حل کنم.

33. 
در زندگی روی خوشبختی نخواهم دید.

34. 
من آن چنان پایمال شده ام که هر چه بکنم فایده ایی ندارد.

35. 
من به دنبال انجام کارهایی هستم که برایم اهمیت دارند.

36. 
احساس می کنم مرا دوست دارند.

37. 
سعی دارم معنی و مفهوم پیشامدهای زندگی را بفهمم.

38. 
غالباً به مشکلاتی می اندیشم که مانع برنامه ریزی من هستند.

39. 
من به زندگی دلبستگی ندارم.

40. 
اطمینان دارم که روزهایی خوبی در پیش است.

41. 
اطمینان دارم که کارها طبق برنامه پیش خواهند رفت.

42. 
به دلایلی نظر خوشی نسبت به سلامت خودم دارم.

43. 
هر وقت از نظر بدنی راحتم بیشتر احساس خوش بینی می کنم.

44. 
از لحاظ جسمانی هر تغییری هم بکنم باز همان آدمی هستم که بودم.

45. 
با اینکه عیب و ایرادهایی دارم اما من هنوز خوش بینم.

46. 
علیرغم اینکه هیچ نشانه ایی از بهبود نمی بینم کماکان امید دارم.

47. 
به هیچ وجه نمی توانم به خودم کمک کنم.

48. 
چیزهایی که روزی برایم مهم بودند دیگر اهمیتی ندارند.