به تست غرق شدن ازدواج خودتان خوش‌آمدید

خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
گاهی وقتی همسرم عصبانی می شود احساس سردرگمی می کنم

2. 
بحث هایمان خیلی بالا می گیرد.

3. 
وقتی درباره اختلاف نظرهایمان بحث می کنیم، آرام ماندن خیلی برایم دشوار است.

4. 
نگرانم که یکی از ما حرفی بزند که بعدا" پشیمان شود.

5. 
همسرم بیش از حد معمول عصبانی می شود.

6. 
بعد از دعوا، دلم می خواهد مدتی دور باشم.

7. 
موقع دعوا همسرم و من داد می زنیم و صدامون بالا می رود.

8. 
وقتی مشاجره ای آغاز می شود اوضاع غیرقابل تحمل می شود.

9. 
وقتی همسرم اینقدر منفی می شود، نمی توانم درست فکر کنم.

10. 
فکر می کنم که چرا ما نمی توانیم مسئله را منطقی حل کنیم.

11. 
روحیه منفی همسرم ناگهانی ظاهر می شود.

12. 
وقتی همسرم جوش می آورد ،نمی توان جلویش را گرفت.

13. 
بعد از هر دعوا احساس خلا و بی ارزشی می کنم.

14. 
وقتی منفی نگری اینقدر زیاد می شود، متمرکز کردم افکارم برایم سخت می شود.

15. 
مسائل جزئی بدون هیچ دلیل آشکاری ناگهان بزرگ می شود.

16. 
بعد از دعوا نمی توانم خودم را تسکین بدهم.

17. 
گاهی فکر می کنم روحیه همسرم دیوانه وار است.

18. 
در بحث های ما اوضاع خیلی زود از اختیار خارج می شود.

19. 
احساسات همسرم زود رنجیده و تحریک می شود.

20. 
وقتی همسرم منفی می شود، متوقف کردن او مثل تلاش برای متوقف کردن کامیونی است که در خال نزدیک شدن است.

21. 
این همه منفی گری روحیه مرا خراب کرده است.

22. 
این همه عواطف منفی روحیه مرا آشفته می کند.

23. 
هیچ وقت نمی توانم پیش بینی کنم که چه زمانی توفانی در خواهد گرفت.

24. 
وقتی دعوا می کنیم، خیلی طول می کشد تا دوباره احساس راحتی کنم.