به تست رضایت زناشویی خودتان خوش‌آمدید

خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
۱. همسر من به قدر کافی محبت دارد .
2. 
2. همسرم با من بد رفتار می کند .
3. 
3. همسرم واقعا به من اهمیت می دهد .
4. 
4. اگر قرار باشد دوباره انتخاب کنم ، احساس می کنم همسر فعلی ام را انتخاب نمی کنم.
5. 
5. احساس می کنم که می توانم به همسرم اعتماد کنم .
6. 
6. احساس می کنم رابطه ما در حال از هم پاشیدن است .
7. 
7. همسرم واقعا مرا درک نمی کند .
8. 
8. احساس می کنم ما رابطه خوبی داریم .
9. 
9. من و همسرم رابطه خوب و خوشی داریم .
10. 
10. زندگی مشترک ما کسالت آور است .
11. 
11. من و همسرم در کنار هم بسیار خوش هستیم .
12. 
12. همسرم به من اطمینان ندارد .
13. 
13. رابطه ما بسیار صمیمانه است .
14. 
14. احساس می کنم ، که نمی توانم به همسر خود تکیه کنم .
15. 
15. احساس می کنم ما علایق مشترک چندانی نداریم .
16. 
16. ما اختلاف نظرها و بگو مگوهای خودمان را خیلی خوب به انجام می رسانیم .
17. 
17. من و همسرم مسائل مالی را خیلی خوب حل و فصل می کنیم .
18. 
18. احساس می کنم هرگز نمی باید با همسرم ازدواج می کردم .
19. 
19. من و همسرم خیلی خوب با هم کنار می آییم .
20. 
20. رابطه ما خیلی با ثبات است .
21. 
21. همسرم مایه آرامش واقعی من است .
22. 
22. احساس می کنم که همسرم دیگر برایم اهمیت ندارد .
23. 
23. احساس می کنم آینده رابطه ما درخشان است .
24. 
24. احساس می کنم رابطه ما تهی و بی محتواست .
25. 
25. احساس می کنم هیچ هیجانی در رابطه ما نیست .