خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
من اغلب به دلیل احتمال آلوده شدن به میکروب یا نجاست، از تلفن عمومی استفاده نمی کنم.

2. 
اغلب افکار زشتی به ذهنم خطور می کند و نمی توانم از دست آنها خلاص شوم.

3. 
من در مقایسه با دیگران، به درستکاری بیشتر بها می دهم.

4. 
من اغلب دیر می رسم زیرا معمولاً نمی توانم کارهایم را به موقع انجام دهم.

5. 
وقتی حیوانی را لمس می کنم، درباره آلوده شدن به میکروب، کثیفی یا نجاست نگرانی بیهوده پیدا نمی کنم.

6. 
اغلب باید چندبار چیز ها را بازبینی کنم (مانند اجاق گاز، شیرهای آب، درها، رکعت های نماز یا تعداد ذکرها).

7. 
وجدان بسیار سختگیری دارم.

8. 
تقریباً در همه روزها به دلیل افکار نامطلوبی که برخلاف اراده ام به ذهنم می آیند، دچار ناراحتی می شوم.

9. 
1اگر به طور تصادفی به کسی برخورد کنم، نگران انتقال میکروب، آلودگی یا نجاست نمی شوم.

10. 
معمولاً در انجام کارهای ساده روزمره ام، دچار تردیدهای جدی می شوم.

11. 
هیچ کدام از والدینم در دوران کودکی چندان سختگیر نبودند.

12. 
کارهایم معمولاً به تاخیر می افتند، زیرا هرچیزی را باید بارها مرور کنم.

13. 
معمولاً از صابون به میزان معمولی استفاده می کنم.

14. 
معتقدم بعضی از اعداد نحس هستند.

15. 
1به ندرت پیام ها یا نامه هایم را قبل از ارسال کردن، چندبار مرور یا بازبینی می کنم.

16. 
صبح ها زمان زیادی را صرف لباس پوشیدن نمی کنم.

17. 
نگرانی افراطی درباره پاکیزگی ندارم.

18. 
یکی از مشکلات اساسی من، توجه بیش از حد به جزئیات است.

19. 
معمولاً از دستشویی های عمومی بدون تردید یا نگرانی استفاده می کنم.

20. 
مشکل اصلی من بازبینی مکرر است.

21. 
من درباره میکروب، بیماری و یا نجاست، نگرانی بیهوده ندارم.

22. 
من معمولاً چیزها را بیش از یک بار بازبینی نمی کنم.

23. 
در انجام کارهای معمولی زیاد دقیق و سخت گیر نیستم.

24. 
پس از دست زدن به پول احساس نمی کنم که دستهایم کثیف شده اند.

25. 
وقتی کارهای معمولی انجام می دهم، شمارش نمی کنم.

26. 
معمولاً زمان نسبتاً زیادی را صرف شستشوی خودم می کنم.

27. 
من از مواد ضدعفونی کننده زیاد استفاده نمی کنم.

28. 
هر روز زمان زیادی را صرف بازبینی مکرر چیزها می کنم.

29. 
منظم کردن لباس هایم در پایان هر روز، زیاد طول نمی کشد.

30. 
حتی وقتی کاری را با دقت زیاد انجام می دهم، اغلب احساس می کنم هنوز کامل و درست نیست.