Welcome to your تست دلایل زندگی

Name
Email
1. 
نسبت به خانواده ام مسئولیت و تعهد دارم ........................

2. 
معتقدم میتوانم یاد بگیرم که با مشکلاتم سازش کنم و یا با آنها کنار بیایم ...............

3. 
معتقدم که بر زندگی و سرنوشتم کنترل دارم ................

4. 
میل به زندگی دارم .......................

5. 
معتقدم که فقط خداوند حق دارد به زندگی خاتمه دهد.............

6. 
از مرگ میترسم ..................

7. 
معتقدم که مسائل آنقدر ناامید کننده و غم انگیز هستند که مرگ را ترجیح دهم ............

8. 
خانواده ام به من وابسته بوده و نیاز دارند ..............

9. 
نمی خواهم بمیرم .............

10. 
میخواهم بزرگ شدن بچه هایم را ببینم ..............

11. 
زندگی همه چیزی است که داریم و از هیچی بهتر است ............

12. 
برای آینده طرحهایی دارم و مشتاقم آنها را انجام دهم.........

13. 
مهم نیست چه حس بدی داشته باشم،‌ میدانم چندان طولانی نخواهد بود................

14. 
از ناشناخته ها میترسم ..........

15. 
خانواده ام را خیلی دوست دارم و در کنار آنها لذت میبرم و نمیتوانم آنها را ترک کنم ..............

16. 
میخواهم همه چیزهایی را که زندگی عرضه میکند، تجربه کنم و تجارب بسیاری هست که نداشتم و میخواهم آنها را تجربه کنم ...........

17. 
از این میترسم که روشم برای خودکشی ناموفق باشد..........

18. 
برای زندگی کردن به اندازه کافی مراقب خودم هستم............

19. 
زندگی زیباتر و با ارزشتر از آن است که به آن خاتمه داده شود............

20. 
منصفانه نیست که بچه هایم را تنها بگذارم و مراقبت از آنها به عهده دیگران باشد...............

21. 
معتقدم که میتوانم راه حل بهتری برای مشکلاتم پیدا کنم...........

22. 
میترسم به جهنم بروم...........

23. 
عشق به زندگی دارم .............

24. 
قویتر از آن هستم که خودم را بکشطم ...........

25. 
- آدم ترسویی هستم و جرات خودکشی را ندارم ............

26. 
باورهای مذهبی ام خودکشی را منع میکند............

27. 
اثرات خودکشی ام بر فرزندانم میتواند مضر باشد.............

28. 
در مورد اتفاقاتی که قرار است در آینده بیفتد، کنجکاو هستم.............

29. 
خودکشی من به خانواده ام خیلی صدمه میزند و نمیخواهم آنها را برنجانم .............

30. 
نگران این هستم که مردم در مورد من چطور فکر میکنند............

31. 
معتقدم برای هر مشکلی راه حل بهتری وجود دارد.............

32. 
نمی توانم تصمیم بگیرم کی، کجا و چگونه خودم را بکشم............

33. 
به نظرم خودکشی از نظر اخلاقی اشتباه است. ............

34. 
هنوز کارهلی زیادی برای انجام دادن دارم ..................

35. 
جرات رویارویی با زندگی را دارم...........

36. 
از زندگی ام راضی و خوشحالم ...............

37. 
من از عملی شدن خودکشی ام بصورت واقعی میترسم (درد، خون و خشنونت)

38. 
معتقدم که خودکشی واقعا مشکلی را حل نمی کند یا کاری انجام نمی دهد............

39. 
امیدوارم که امور بهبود یافته و آینده شادتر خواهد شد............

40. 
دیگران فکر می کنند که من ضعیف و خود خواه هستم ............

41. 
اشتیاق درونی برای زنده ماندن دارم.............

42. 
نمیخواهم که مردم فکر کنند که بر زندگی ام کنترل نداشتم...........

43. 
معتقدم میتوانم هدفی در زندگی و دلیلی برای زنده ماندن پیدا کنم.............

44. 
دلیلی نمی بینم برای مردن عجله کنم...........

45. 
آنقدر بی عرضه ام که روش خودکشی بدرد نمیخورد............

46. 
نمی خواهم خانواده ام بعداز من احساس گناه کنند................

47. 
نمیخواهم خانواده ام فکر کنند خودخواه یا ترسو بوده ام ..................