خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
1. نیاز دارم وقت بیشتری را در اینترنت صرف کنم تا زیاد لذت ببرم

2. 
2. وقتی نمی توانم به اینترنت بروم احساس ناراحتی یا عصبانیت می کنم

3. 
3. متوجه می شوم که بیشتر از آنچه برنامه ریزی کرده ام در اینترنت وقت صرف می کنم

4. 
4. از مهارت هایی که در اینترنت به دست آورده ام، احساس غرور می کنم

5. 
5. دوست دارم مقدار وقتی را که در اینترنت صرف می کنم قطع یا کنترل نمایم

6. 
6. واقعیت این است که ترجیح می دهم به مردم ایمیل کنم یا پیغام بفرستم، به جای آنکه با تلفن با آنها صحبت کنم یا حضورشان را ببینم

7. 
7. وقتی اینترنت را ترک می کنم در تحمل دیگران ناشکیبا می شوم

8. 
8. پس از آنکه به اینترنت وصل شدم دقیقا تاریخچه اینترنت خود را حذف می کنم و پرونده های اینترنت موقت را نمی خواهم

9. 
9. به جای رفتن به فروشگاه (( آجر و ملاط )) ترجیح می دهم با اینترنت خرید کنم

10. 
10. وقتی با اینترنت کار می کنم شخص کاملا متفاوتی می شوم

11. 
11. وقتی نام کاربر و رمز خود را برای برقراری ارتباط در یک وب سایت به کار می برم، گاهی رضایت خاطر زیادی را احساس می کنم

12. 
12. در فعالیت هایی که برای وصل شدن به اینترنت لازم است مقدار زیادی وقت صرف می کنم

13. 
13. وقتی به اینترنت وصل می شوم گذشت زمان را از دست می دهم

14. 
14. خرید با اینترنت گاهی به من احساس قدرت می دهد

15. 
15. واقعیت این است که فعالیتهای اجتماعی، آموزشی و تفریحی کاسته ام تا بتوانم وقت بیشتری را در اینترنت صرف کنم

16. 
16. واقعیت این است که، به رغم برزو مشکلات عاطفی و اجتماعی پایدار یا تکراری در اثر استفاده از اینترنت، به صرف مقدار زیادی وقت در اینترنت ادامه داده ام

17. 
17. گاهی احساس می کنم که جامعه مجازی ام مهمتر از جامعه گوشت و خونم است

18. 
18. صرف همان مقدار وقت در اینترنت کمتر از آنچه بود رضایت بخش است

19. 
19. چالش دریافتن چیزهای جدید و رفتن به جاهای تازه در اینترنت به اندازه بیرون رفتن یا مسافرت واقعی محرک است

20. 
20. وصل شدن به اینترنت به مدت طولانی، برایم عادت شده است

21. 
21. متوجه شده ام که در مورد مقدار وقتی که در وصل شدن به اینترنت صرف می کنم یا درباره ماهیت وب سایت هایی که می بینم، پنهان کاری میکنم یا دروغ می گویم

22. 
22. وقتی به اینترنت وصل هستم، گاهی احساس می کنم که چنان با کامپیوتر یا اینترنت ارتباط یافته ام که به دشواری در قالب کلمات می گنجد

23. 
23. وقتی برای وصل شدن به اینترنت راهی را پیدا نمی کنم، مقدار زیادی احساس زیان می کنم

24. 
24. نمی توانم روی خویشتن داری در مورد مقدار وقتی که در اینترنت صرف می کنم تمرین کنم