افتخارات و عضویت ها

افتخارات

 • مترجم برتر هفته کتاب سال ۱۳۹۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • ناشر برتر هفته کتاب سال ۱۳۹۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد
 • دانشجوی ممتاز دوره دکتری
 • رتبه اول آزمون دکتری
 • مخترع دستگاه BWS (هیپنوتیزم سریع)
 • بنیانگذار مشاوره اینترنتی در ایران

عضویت ها

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو انجمن هیپنوتراپی آمریکا
 • عضو انجمن روانشناسی آمریکا
 • عضو انجمن روانشناسی ایران