خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
1- دقیقا می دانم که چه احساسی دارم.

2. 
2- نمی توانم حالت هیجانی خود را دقیقا برای دیگران توضیح دهم.

3. 
3- از تغییر حالات هیجانی خیلی خوب آگاه هستم.

4. 
4- در وضیعتهای هیجانی، تفییرات حالات هیجانی خود را متوجه می شوم.

5. 
5- می توانم بفهمم که چه زمانی احساس دلسردی یا خشم می کنم.

6. 
6- دیگران، قبل از من متوجه تغییرات هیجانی من می شوند.

7. 
7- به حالات دروی خود (افکار و احساساتم) کمتر توجه کنم.

8. 
8- احساسات خود را می شناسم و از آنها اطلاع دارم.

9. 
9- از واکنش های هیجانی خودتعجب می کنم.

10. 
10- برایم دشوار است که احساساتم را به زبان بیاورم.

11. 
11- وقتی فرد دیگری در حال عصبانی شدن است متوجه میشوم.

12. 
12- وقتی یکی از همکارانم غمگین یا افسرده است، متوجه می شوم.

13. 
13- اصلا نمی فهمم که دیگران چه احساسی دارند.

14. 
14- در وضعیتهای هیجانی، آنچه را که در حال روی دادن است به طور صحیح متوجه نمی شوم.

15. 
15- به حالات هیجانی دیگران زیاد توجه نشان میدهم.

16. 
16- در شناسایی هیجان دیگران مهارت دارم.

17. 
17- خیلی دیر متوجه می شوم که دوستم دچار استرس زیاد است.

18. 
18- هیجان های دیگران را به دشواری متوجه می شوم.

19. 
19- وقتی عضو یک گروه هستم، از جو هیجانی بین آنها خیلی خوب آگاه هستم.

20. 
20- خیلی دیر متوجه می شوم که رییسم خوشحال و سرخوش هست.

21. 
21- این فرد متوجه می شود که چه زمانی یک فرد دیگر عصبانی است.

22. 
22- این فرد به خوبی هیجان های دیگری را تشخیص می دهد.

23. 
23- این فرد متجوه نمی شود که چه زمانی دیگران بی حوصله یا بلی علاقه اند.

24. 
24- این فرد متوجه می شود که چه زمانی یکی از همکارانش ناراحت یا افسرده است.

25. 
25- این فرد آنچه را که در وضعیت های هیجانی روی می دهد کاملا اشتباه متوجه می شود.

26. 
26- این فرد از حالت هیجانی دوستان و اعضای خانواده اش آگاه است.

27. 
27- این فرد خیلی دیر متوجه می شود که رییس خوشحال و سرخوش است.

28. 
28- این فرد نمی تواند هیجان های دیگران را به خوبی متوجه شود.

29. 
29- این فرد به احساسات دیگران توجه نشان می دهد.

30. 
30- این فرد برای درک احساسات دیگران، وقت صرف می کند.